Uşak Belediyesi'nden 15 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Uşak Belediyesi'nden 15 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Mülkiyeti Uşak Belediyesi'ne ait olan işyeri depo ve akaryakıt istasyonu vasıflı 2 adet gayrimenkul toplamda 15 milyon TL sermaye bedeli ile satışa çıkarılıyor. Mülkiyeti Uşak Belediyesi'ne ait olan işyeri depo ve akaryakıt istasyonu vasıflı 2 adet gayrimenkul toplamda 15 milyon TL sermaye bedeli ile satışa sunuluyor. 


Uşak Belediyesi nden 15 milyon TL ye satılık 2 gayrimenkul!

 İhaleye girecekler:

a - Gerçek Kişiler;

1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmuhaberi ile nüfus cüzdan sureti,

2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

3. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

b - Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),

2. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

4 - İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebilir veya isteyene ücretsiz olarak verilebilir.

5 - Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.


İlan olunur.