Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 7 gün!

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 7 gün!Halk arasında miras vergisi olarak da bilinen veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. 30 Kasım'da bitecek veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 7 gün bulunuyor..


Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 7 gün!

Veraset ve intikal vergisi, halk arasında miras vergisi olarak da biliniyor. Kendisine miras kalan mirasçılar, miras değerinin yapılan hesaplamalar sonucu istisna haddinin üzerinde kalması halinde bu vergiyi ödemek ile mükellef oluyor.


7338 sayılı kanun gereğince ödenen bu vergi, menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde ödeniyor.


Veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca ödeniyor. Bu vergi senede 2 eşit taksit halinde veriliyor. Taksit ödemeleri ise Mayıs ve Kasım aylarında yapılıyor. Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti 2015 ödemeleri de 1 Kasım itibariyle başladı. 


30 Kasım'da sona erecek veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 7 gün bulunuyor.


Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Ölen kimsesin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde;


Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise; ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde; ilgili Vergi Dairesine dilekçe veriliyor. Veraset ve intikal vergisi dilekçesi 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com