Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 4 gün!

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 4 gün! Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 4 gün!

Kendisine miras kalan ve kalan miras değeri yapılan hesaplamalar sonrasında istisna haddini aşan mirasçılar, veraset ve intikal vergisi mükellefi oluyor. Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 4 gün bulunuyor..Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 4 gün!

Kendisine miras kalan ve kalan miras değeri yapılan hesaplamalar sonrasında istisna haddini aşan mirasçılar, veraset ve intikal vergisi mükellefi oluyor.


Bu vergi esasları, 7338 sayılı kanun kapsamında düzenleniyor. Ödeme için öncelikle vergi dairesine beyanname veriliyor. Akabinde, 3 sene boyunca senede 2 eşit taksit halinde ödenebiliyor. 


Verginin taksit ödemeleri Mayıs ve Kasım aylarında yapılıyor.  Buna göre 2015 yılı için ilk taksit ödemeleri en son 1 Haziranda ödenmişti. Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti 2015 ödemeleri ise 1 Kasım itibariyle başladı. 


30 Kasım'da sonunda sona erecek veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri için son 4 gün bulunuyor.


Veraset ve intikal vergisi beyannamesi;

Ölen kimsesin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde;


Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise; ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde; ilgili Vergi Dairesine dilekçe veriliyor. Veraset ve intikal vergisi gecikme cezası ne kadar?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com