Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 2 gün!

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 2 gün! Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 2 gün!

Veraset ve intikal vergisi intikalin yapıldığı kimse oluyor. 3 sene boyunca 2 taksit halinde ödenebilen veraset vergisi 30 Kasım'da bitiyor. Buna göre, veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 2 gün kaldı..Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 2 gün!

Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekiyor. 


Kanun hükümlerine göre verginin mükellefi intikalin yapıldığı kimse oluyor. Örneğin kendisine miras kalan mirasçılar bu vergiyi ödemek ile mükellef oluyor.


Vergi ödemelerinden önce beyanname veriliyor. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi;


Ölen kimsesin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde;


Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise; ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde veriliyor. 


7338 sayılı kanun gereğince vergi, 3 sene boyunca senede iki eşit taksit olmak üzere toplamda 6 taksitte ödeniyor. Vergi ödemeleri Mayıs ve Kasım aylarında yapılıyor. 


2015 yılı vergi takvimine göre; Veraset ve intikal vergisi için 2. taksit ödemeleri 30 Kasım'da son buluyor. Mükelleflerin önünde son 2 günü bulunuyor.


Hala ödeme yapmamış vergi mükelleflerinin son 2 gün içinde ödemelerini yapmaları gerekiyor.
Veraset ve intikal vergisi dilekçesi 2015!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com