Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 6 gün!

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 6 gün! Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 6 gün!

Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimse oluyor. 30 Kasım'a kadar ödenmesi gereken veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 6 gün bulunuyor..Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 6 gün!

Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabi tutuluyor.


7338 sayılı kanun gereğince, Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimse oluyor.


Veraset tarikiyle veya sair suretiyle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.


3 sene boyunca ödenen vergi senede 2 eşit taksit halinde veriliyor. İlk taksit ödemesi Mayıs ayında yapılan veraset ve intikal vergisi 2. taksiti ise 1 Kasım itibariyle başladı. 30 Kasım'da sona erecek veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 6 gün bulunuyor.


Veraset ve intikal vergisi hesaplama örneği:

Vefat eden kişinin 400.000 TL miras bıraktığı, iki çocuğu bulunduğu varsayıldığında, her çocuk kendine kalan miras payından 146.306 TL istisna düşüldükten sonra kalan tutar veraset ve intikal vergisi matrahı kabul edilip tarife oranına göre vergilenecektir.


Her bir çocuğun miras payı % 50 (200.000 TL) olduğundan birisinin matrahı:


200.000 -146.306 = 53.694 TL olacaktır.


Ödenecek vergi: 53.694 * %1 = 536,94 TL olacaktır. Diğer mirasçının vergisi de bu tutar olacağından toplam 1.073,88 TL olacaktır. Bu tutar Mayıs ve Kasım aylarında altı eşit taksitte ödenecektir. İlk taksit 178,98 TL olarak ödenecektir.


Ancak, veraset yoluyla değil de şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi ivazsız intikallereilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanacağından yukarıdaki örnekteki duruma göre her mirasçı için hesaplanacak vergi şu şekilde olur.


İstisna tutarı 3.371 TL’dir.


Matrah 200.000 – 3.371 = 196.629 TL’dir. Matrah artan orana tabi tutulduğunda, ödenecek vergi şu şekilde hesap edilecektir.


190.000 * %5 (Normal oran %10) = 9.500 TL

6.629 * %7,5 (Normal oran %15) = 497,17 TL


9.500 + 497,17 = 9.997,17 TL Mayıs ve Kasım aylarında altı eşit taksitte ödenecektir.


İlk taksit 1.666,19 TL olarak ödenecektir.


Veraset ve intikal vergisinin tarhı!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com