veraset ve intikal vergisi taksitleri

veraset ve intikal vergisi taksitleri

Türkiye'de bulunan malların ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisi'ne tabi tutuluyor. 2016 yılı veraset ve intikal vergisi için son 2 hafta kaldı..

Veraset ve intikal vergisi taksitleri 2016!

Veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimseler bu verginin mükellefi oluyor. Peki, veraset ve intikal vergisi kaç sene boyunca kaç taksitte ödenir? İşte veraset ve intikal vergisi taksitleri 2016..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 6 gün!

Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimse oluyor. 30 Kasım'a kadar ödenmesi gereken veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 6 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 2 hafta!

Miras vergisi olarak da bilinen veraset ve intikal vergisi menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde ödeniyor.Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 2 hafta bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti 2015!

Veraset ve intikal vergisi menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde ödeniyor. Peki, veraset ve intikal vergisi 2. taksiti 2015 ne zaman ödenir?

Veraset ve intikal vergisi için son 3 gün!

Mirasçıların vergisel sorumlulukları arasında veraset ve intikal vergisi ödemeleri yer alıyor. 3 sene boyunca ödenmesi gereken veraset ve intikal vergisi için son 3 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son iki hafta!

Veraset ve intikal vergisi kanunu gereğince bu vergi vefat ve bağış durumlarında intikal eden mallar için ödeniyor. 2015 yılı veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son iki hafta bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi 1. taksiti!

Veraset ve intikal vergisi, bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödeniyor. Peki, veraset ve intikal vergisi 1. taksiti ne zaman ödenir?

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti Kasım ayında ödenecek!

Bir kimsenin vefatından sonra geriye bıraktığı menkul ve gayrimenkullerin kabul edilmesi sonucunda devlete veraset ve intikal vergisi ödeniyor. 2014 yılı veraset ve intikal vergisi 2. taksiti Kasım ayında ödenecek..

Veraset ve intikal vergisi taksitleri ne zaman ödenir?

Kanunda tanımı yapılan malların kişilere veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun ivazsız bir surette intikal etmesi halinde ödeniyor. Peki, veraset ve intikal vergisi taksitleri ne zaman ödenir?

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti ne zaman ödenir?

Kanunda belirtilen malların kişilere veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun ivazsız bir surette intikal etmesi halinde ödenmesi gereken veraset ve intikal vergisi 2. taksiti ne zaman ödenir?

Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son gün bugün!

Veraset ve intikal vergisi, tahakkuk tarihinden itibaren 3 yıl boyunca; her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor. 2014 yılına ait Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son gün bugün..

Veraset ve intikal vergisi tarifesi 2013!

Bir kimsenin ölümünden sonra geriye bıraktığı menkul ve gayrimenkulleri kabul eden kimseler ne kadar veraset ve intikal vergisi ödüyor? İşte veraset ve intikal vergisi tarifesi 2013...

Veraset ve İntikal Vergisi 2.taksit!

Miras kalan gayrimenkuller için devlet bir vergi alıyor. Kalan miras üzerinden hesaplanan ve Mayıs ayında ilk taksiti ödenen Veraset ve İntikal Vergisi 2.taksiti Kasım ayında ödeniyor....

Veraset ve intikal vergisi kaç taksitte ödenir?

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa göre, veraset ve intikal vergisi kaç taksitte ödenir? Veraset ve intikal vergisi hangi dönemlerde ödeniyor? İşte sorularınızın yanıtı ve ayrıntıları...

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 5 gün!

Veraset ve intikal vergisi, miras kalan taşınmaz mallar için ödeniyor. Üç sene boyunca senede iki taksitte ödenebilen veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 5 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 6 gün!

Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimse oluyor. 30 Kasım'a kadar ödenmesi gereken veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 6 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 7 gün!

Halk arasında miras vergisi olarak da bilinen veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. 30 Kasım'da bitecek veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 7 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 8 gün!

Veraset ve intikal vergisi, menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde mirasçılardan tahsil ediliyor. Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 8 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri için son 10 gün!

Veraset ve intikal vergisi, 7338 sayılı kanun gereğince miras kalan taşınmaz mallar için ödeniyor. Ödemeler Kasım ayı sonunda bitecek. Buna göre, veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri için son 10 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 2 hafta!

Miras vergisi olarak da bilinen veraset ve intikal vergisi menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde ödeniyor.Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 2 hafta bulunuyor..

2015 veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 20 gün!

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti ödemeleri de 1 Kasım itibariyle başladı. Vergi ödemeleri ay sonunda sona erecek. Buna göre, 2015 veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 20 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi dilekçesi 2015!

Veraset ve intikal vergisi, Türkiye’de bulunan malların; ölüm, bağış ya da herhangi bir şekilde karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi sonucu ödeniyor. İşte veraset ve intikal vergisi dilekçesi..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti 2015!

Veraset ve intikal vergisi menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde ödeniyor. Peki, veraset ve intikal vergisi 2. taksiti 2015 ne zaman ödenir?

Veraset ve intikal vergisinin tarhı!

Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan değerleri oluyor. Peki, veraset ve intikal vergisinin tarhı nedir, Veraset ve intikal vergisinin tarhı nasıl belirlenir?

Veraset ve intikal vergisi gecikme cezası ne kadar?

Veraset ve intikal vergisi, 7338 sayılı kanun gereğince vergi, 3 sene boyunca senede iki eşit taksit olmak üzere toplamda 6 taksitte ödeniyor. Peki, veraset ve intikal vergisi gecikme cezası ne kadar?

Veraset ve intikal vergisini kim öder?

Veraset ve intikal vergisi, 7338 sayılı kanun gereğince ödeniyor. Kasım ayı itibariyle verginin 2. taksit ödemeleri yapılıyor. Peki, veraset ve intikal vergisini kim öder?

Veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri başladı!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde veraset ve intikal vergisi ödeniyor. 2015 yılı vergi takvimine göre veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri başladı..

veraset ve intikal vergisi taksitleri

veraset ve intikal vergisi taksitleri veraset ve intikal vergisi taksitleri

Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisi'ne tabi tutuluyor.


Bu vergi belli bir süre boyunca ödeniyor. Kanunen miras kalan kimseler veraset ve intikal vergisinin mükellefi oluyor. Yasanın 20'inci maddesi uyarınca bu verginin mükellefiyeti; 

* Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde, 


* Verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tesbit olunduğu tarihte, 


* Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu işlemlerin ikmal edildiği tarihte başlıyor.


Veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Böylece toplam 6 taksitte vergi borcu ödenmiş oluyor.


Mayıs ayı vergi takvimine göre 2016 yılı...