02 / 07 / 2022

Volumetrik modüler yapılar yeni trend oldu!

Volumetrik modüler yapılar yeni trend oldu!

Modüler inşaatın türleri arasında yer alan volumetrik modüler yapı, yeni trend haline geldi.Modüler inşaatın türleri arasındaki volumetrik modüler yapı, yeni trend haline geldi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat AŞ konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, volumetrik modüler yapı hacimsel modüllerin saha dışarısında bir fabrika ortamında üretilmesi daha sonra ise ana yapıyı hayata geçirmek için modüllerin bir araya getirilmesi ile oluşuyor.

Hacimsel modüler inşaat şeklinde isimlendirilen volumetrik yapılar, modüler inşaatın farklı bir türü şeklinde ön plana çıkıyorken, tüm volumetrik yapılar, üretim olarak bakıldığında modüler yapılar olup, tüm modüler yapılar ise volumetrik olmuyor.

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen volumetrik inşaat ve modüler inşaat arasında bazı farklar mevcut. Genel perspektifte, farklı kullanım hedefleri ve sektörel talepler olsa bile, modüler yapı türleri benzer üretim teknolojisi ve inşaat süreçlerinden geçmiş oluyor. Dorçe'de çalışan toplam150 mimar ve mühendis ile sahip olduğu 40 seneden fazla tecrübesiyle Ar-Ge departmanı ve kendi bünyesindeki fizibilite-tasarım yetenekleriyle projenin gerekliliklerine ve müşteri taleplerine bağlı şekilde bir ya da birden çok tarafı açık modülleri proje dahilinde üretiliyor.

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen volumetrik yapıların fizibilite ve tasarım süreçlerinin hatasız şekilde olması gerekli. Bu, proje inşaat süreçlerinin başarılı olarak sahada yürütülmesinin ve tamamlanmasının da ön koşulunu meydana getiriyor. Bu kapsamda Dorçe Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile üretim, tasarım, işletme faaliyetleri ve inşaat gibi geleneksel yöntemlerin dışında, çağın gerektirdiği biçimde Modern İnşaat Yöntemleri (MMC – Modern Methods of Construction) kullanılarak, volumetrik inşaat için gerekli olan projenin tüm yaşam döngüsü kurum içinde yönetiliyor.

- Volumetrik inşaat projeleri ne kadar zamanda tamamlanıyor?

Dorçe tarafından yapılan açıklamaya göre, Dorçe Prefabrik, volumetrik inşaat ile toplamda 5 büyük avantaj sağlamış oluyor. Son zamanlar da sık sık gündeme gelen volumetrik yapılara bakıldığında genel olarak her modülün montajında geleneksel yapı sistemlerine göre daha az malzemeye yer verilirken, ham madde ve malzeme kullanımları yapılan üretimin her aşamasında kontrollü bir üretim ortamında sürpriz maliyetlere olmadan hatasız olarak yapılıyor.

Volumetrik modüler yapılar yeni trend oldu!

Böylece son zamanların gözdesi olan volumetrik inşaat, çok daha az malzeme ile işverenin ve yatırımcının hedefinin ötesinde yaşam ömrüne ve proje için ön görülen mukavemete sahip binalar şeklinde karşımıza çıkıyor.

Tamamlanma süreleri ile dikkat çeken volumetrik inşaat projeleri, diğer inşaat türlerinden çok daha kısa bir zamanda ve öngörülen maliyetlerde tamamlanmış oluyor. Modüler inşaatın yararları, sorunsuz olarak yürütülen tasarla-inşa et sürecinin bir sonucu şeklinde belirtiliyor.

Detaylara bakıldığında Dorçe, diğer inşaat türlerinden çok daha kısa bir zamanda tamamlanan volumetrik yapı projeleri için işverenlerin ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak hangi şekilde olduğunu anlamak için ilk önce her iki tarafın da ekibini buluşturuyor. Dorçe'nin mühendis, mimar, ve tasarım ekiplerinin geri kalanı, inşaat sürecine girerken volumetrik yapı projelerinin tam olarak ne şekilde tamamlanacağına dair inşaat programı temellerini meydana getiriyor.

Proje ile ilgili olarak tasarım süreci ve onayları tamamlandığında, şantiyede temel hazırlıkları ve saha dışında modül üretimi eş zamanlı şekilde başlamış oluyor.

Volumetrik modüler yapıların tasarımları eksiksiz olduğundan, inşaat kontrollü bir ortamda tamamlandığı için ve tasarımdan bina kurulumuna kadar tüm inşaat sürecinin her kısmı firma tarafından denetlendiği için son zamanların dikkat çeken yapıları olan volumetrik modüler yapı projeleri maliyet etkin olacak ve hatasız olarak tam zamanında tamamlanmış oluyor.

Volumetrik modüler yapılar yeni trend oldu!

- Volumetrik inşaat daha az mı atık üretiyor?

Hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Dorçe'nin alanında uzman ekibiyle modüllerin içi istenildiği gibi şekillendiriliyor. Yapının hayata geçirileceği proje sahasının coğrafi ve iklim koşulları, herhangi bir inşaat sürecinin en zorlu unsuru olarak ön planla olurken, yağan hafif bir yağmur bile merakla beklenen projeleri günlerce geciktiriyor ve maliyetlerin artmasına sebep oluyor.

Yaşanan bu durum, gelişen teknoloji ve yapı malzemelerinin birleşiminde volumetrik modüler binalarla beraber bir sorun olmaktan çıkmış oluyor.

Yaşanan bu durumun sebebi işin büyük bir bölümünün kontrollü fabrika ortamında tamamlanması şeklinde belirtilirken, volumetrik saha dışı inşaatın bütçeye katkı veren başka bir yararı da her birimin yapımının tekrarlanabilir olması şeklinde bildiriliyor.

Tüm bunların dışında volumetrik inşaat çevre dostu etkisiyle de daha az atık üretmiş oluyor.

Prefabrik modüler çelik yapılan sürdürebilirliğine katkı veren bir diğer unsur da prefabrik modüler inşaat sürecinin çoğunluğu saha dışında / ön-üretimli şekilde gerçekleşmesi şeklinde belirtilirken, hayata geçirilecek olan projenin çevreye ve sahaya olan olumsuz etkileri önemli ölçüde minimize edilmiş oluyor.

Yapılan bu çalışmalarla sahada ihtiyaç duyulmuş olan ağır ekipman ve araç sayısı ve kullanımı azalırken çok daha az çevre kirliliği ve iş güvenliğinin artması gibi kazanımlar da ortaya çıkmış oluyor.

Volumetrik modüler yapılar yeni trend oldu!

- Eksi 40 derecede konaklama tesisi projesi

Yine Dorçe tarafından yapılan açıklamadaki bilgilere göre, dirayet ve hız gerektiren, zorlu iklim ve coğrafi koşullarda tamamlanacak olan binalar için volumetrik modüler sistemler kullanılıyor.

Fabrikada kontrollü şekilde üretilmiş olan bu elemanlar daha sonra üniteler halinde sahaya taşınıyor ve burada da ekipmanların montajları gerçekleştiriliyor.

Son zamanlarda oldukça öne çıkan bu tip yapı sistemleri, günümüzde volumetrik yani hacimsel binalar şeklinde modüllerin bir araya gelerek dikkat çeken çok daha geniş iç hacimler ve daha büyük binaların hızlı bir şekilde oluşmasını sağlıyor.

Son olarak Dorçe’nin Kazakistan – Aktogay’da hayata geçirdiği Bakır Madeni Konaklama Tesisleri Projesi eksi 40 derece iklim koşullarında "volumetrik" yapı sistemleri olarak tamamlanmıştı.

Dorçe Prefabrik Yapı - İnşaat kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt veriyor!