Yangın merdiveninin zorunlu olduğu binalar!

Yangın merdiveninin zorunlu olduğu binalar!Yangın merdivenleri bir binada yangın çıkması durumunda binada bulunan insanların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde binayı terketmesi için bina dışına monte edilemek için tasarlanmış bir yapıdır. Peki yangın merdivenleri hangi binalarda zorunludur?


Yangın merpenleri sadece yangınlar için değil herhangi bir doğal afet dışında terör saldırısı gibi durumlarda da binaların hızla boşaltılması için önem arz ediyor. Ayrıca binayı terk etmek dışında dışarıdan yardım müdahalesi için de yangın merpenleri önemli bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.


Peki yangın merpenlerinin zorunlu olduğu binalar hangileridir? 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği’ne göre; 


a)Birden fazla kat olan bütün topluma açık binalarda 


b)10 veya 10 kattan daha yüksek bütün binalarda 


c) Giriş katından itibaren bir genel merpenden, 20'den fazla dairenin faydalandığı konut binalarında 


d)Toplamı 600 metrekareden daha fazla olan katlar veya zemin ile beraber dört normal katı aşan büro binalarda yangın merpeni zorunludur. 


Bu şartlarda asma kat veya bodrum katlar kat sayımının dışında tutuluyor.


Yangın yönetmeliğine göre yangın merdiveni nasıl olmalıdır?


YANGIN YÖNETMELİĞİ

Karar Sayısı : 2009/15316

(...) MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


(...) (6) Aksi belirtilmedikçe kaçış merpenlerine, bir yangın güvenlik holünden veya kullanım alanlarından bir kapı ile ayrılan hol, koridor veya lobiden geçilerek ulaşılır.


(7) Acil durum asansörü ile yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda kaçış merpeni önüne yangın güvenlik holü yapılması zorunludur. Acil durum asansörünün yangın merpeni önündeki güvenlik holüne açılması gerekir.”


(...) MADDE 18 – (...) c) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merpeni yapılması mecburidir. Kattaki konutların her birinin içinden bir yangın güvenlik holünden geçilerek yangın merpenine ulaşılıyor ise binanın genel merpeninin korunumlu olması gerekli değildir."Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com