Çukurova Balkon

Yapı ruhsatı alınmadan inşaata başlanır mı?

Yapı ruhsatı alınmadan inşaata başlanır mı? Yapı ruhsatı alınmadan inşaata başlanır mı?

İmar Kanunu gereğince, yapı inşaatına başlanılabilmesi için belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. Peki, yapı ruhsatı alınmadan inşaata başlanır mı? Belediyeden ruhsat raporu alınmadan yapılabilen yapılar nelerdir?


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Yapı ruhsatı alınmadan inşaata başlanır mı?

İmar Kanunu gereğince, ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlanılmıyor.


Bu şekilde yapı inşaatına başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit ediliyor. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. 

 

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılır. 

 

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. 

 

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. 


Peki hangi yapılar ruhsat alınmadan yapılabilir?

-Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, 

-Tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar 

-Müştemilat binaları 


Ancak yine aynı yönetmeliğin hükümlerine göre, ruhsatın alınmasına gerek olmayan yapıların fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılması ve muhtarlık tarafından izin alınması gerekiyor.


Yapı ruhsatı yenileme için gerekli belgeler!