Yasal miras paylaşımı nasıl yapılır?

Yasal miras paylaşımı nasıl yapılır?

Miras, vefat eden kimsenin yasal mirasçılarına kalıyor. Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyu oluyor. Peki, mirasbırakanın altsoyu yoksa yasal miras paylaşımı nasıl yapılır?


Yasal miras paylaşımı nasıl yapılır?

Miras, vefat eden kimsenin yasal mirasçılarına kalıyor. Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyu oluyor. Çocuklar eşit olarak mirasçı olurlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alıyor.


Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.


Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır. Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar.


Mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.


Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır.


Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.


Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması hâlinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları hâlinde onların payları diğer tarafa geçer.


Dolayısıyla kimlerin mirasçı olacağı ölüm sırasında kimin hayatta olduğuna bağlıdır. Mirasçılık sırası şu şekilde karşımıza çıkıyor;


1. Geride çocuklar ve eş kalmışsa;eşin payı 1/4 'tür.(Çocukların yerini o çocuktan olan torunlar alır.)


2. Geride çocuk olmayıp mirasçı olarak anne baba ve eş kalmışsa; eşin payı 1/2'dir.(Ölen anne babanın yerini o anne babadan olan kardeşler alır.)


3. Geride anne baba ve kardeş de yoksa, büyükanne ve büyükbaba mirasçı olur.Bu durumda eşin payı 3/4'tür.(Ölen büyükanne ile büyük babanın yerini dayı, amca, hala, teyze alır.) Ölen amca, dayı, hala, teyzenin payı ondan olan çocuklara kalır.)


4. Bu akrabaların hiçbiri yoksa eş mirasın tamamını alır.


5. Eğer geride eş de yoksa miras devlete kalır.


Miras ortaklığının giderilmesi davası nasıl açılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com