Yassıada ve Sivriada'nın imar planları değişti!

Yassıada ve Sivriada'nın imar planları değişti! Yassıada ve Sivriada'nın imar planları değişti!

Yassıada ve Sivriada'nın planlarını bir kez daha değiştiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni bir düzenleme ile Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun adalarla ilgili plan onama yetkisini üzerine aldı

YASSIADA ve Sivriada'yı (Hayırsız Ada) turizm yatırımlarına açmak için uzunca bir süredir yapılan plan düzenlemelerine bir yenisi eklendi. En son plan değişikliği kasım 2013"te yapılmıştı. Bu kez yapılan plan değişikliği, 2013 plan notlarında yapıldı. İstanbul Biiyiikşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'ni devre dışı bırakarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın doğrudan yaptığı plan değişikliğine, özellikle CHP'li Adalar Belediyesi karşı çıkmıştı. Adalarla ilgili kendilerine hiçbir şey danışılmadan plan değişikliği yapılmasına karşı çıkan CHP'liler, adalara yüksek oranda imar izni verilmesini de eleştirmişti. 

Onama yetkisi bakanlığa geçti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, önceki gün askıya çıkan yeni düzenlemeyle plan onama yetkisini de üzerine almış oldu. 2013 yılında yapılan planların. 

plan notlarının 2. maddesi yeni düzenleme ile değiştirildi. Buna göre plan notlarının 2. maddesi şöyle düzenlendi: "Turizm-t-Kültürel Tesis Alanında E=0.30'dur." Eski plan notunda ise bu notun devamında şöyle deniyordu: "Bu alanda uygulama, ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nca onaylanacak avan projeye göre yapılacak olup TAKS, yapı yüksekliği, kat yüksekliği vb. değerler avan projede belirlenecektir." Böylelikle, planlama sürecinde belediyelerden sonra. S1T alanında olduğu için yetkili olan Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu da devre dışı bırakılmış olacak. 

Yapılaşma oranı yüzde 30 Söz konusu plan notu değişikliği, her iki adanın plan notlarında da yapıldı. 

Yassıada'da yapılaşma oranı yüzde 30 olarak belirlenirken, Sivriada'da bu yüzde 20 olarak düzenlendi. Yassıada'yı yapılaşmaya açan ve nelerin yapılabileceğini belirleyen plan notlarının birinci maddesi ise şöyle düzenlenmişti: "Turizm + Kültürel Tesis Alanında, otel, bungalov, kafe, restoran, lıeliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, dini tesis, idari bina, miize, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası, tekne yanaşma yeri. bilgi edinme-bilet satış yeri ve karşılama yapısı yapılabilir." 


Yurt Gazetesi