Yayla Enerji'nin Aya Yorgi Koyu'ndan aldığı arsa turistik tesis alanı imarlı!

Yayla Enerji'nin Aya Yorgi Koyu'ndan aldığı arsa turistik tesis alanı imarlı!Yayla Enerji üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş., Çeşme Aya Yorgi Koyu'ndan 7,2 milyon TL bedelle aldığı arsanın Turistik Tesis Alanı (TTA) imarlı olduğunu bildirdi...Yayla Enerji tarafından yapılan açıklama şöyle:


Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği:Turizm Tesis Alanı (TTA) - Zeytin Ağaçlı ve Kargir Damlı ve Kuyulu Tarla


Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü:İzmir İli Çeşme İlçesi Sakarya Mh. Aya Yorgi Koyu Güzel Yalı Mevkii - 11.061 m2


Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi:31.10.2013


Toplam Alım Bedeli:7.200.000,00


Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%):%72,18


Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%):%14,66


Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%):%64,53


Alım Koşulları:Peşin


İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih:06.05.2014


Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri:Kış turizmi yanında turizm faaliyetinin tüm yıla çıkarılması amacına yönelik olarak kıyı otelciliği konusunda şirketin yapmayı planladığı yatırımın arsa alımı.


Karşı Taraf:Şahin Kalo


Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği:Yok


Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi:Değerleme Raporu ve Bölge Rayiçleri Üzerinden Pazarlık


Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği:Düzenlendi


Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni:-


Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar:6.871.793,61


İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi:Satın alınan arsa o lokasyondaki en prestijli bölgede ve mevcut arsamızın bitişiğinde yer almaktadır. Ayrıca ekte yer alan değerleme raporunun "V. Değer Takdiri" başlıklı bölümünde yer alan somut tespitler ve geleceğe yönelik uzman öngörüleri dikkate alınarak satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir.EK AÇIKLAMALAR:

Bahse konu gayrimenkul halihazırda Turistik Tesis Alanı (TTA) imarlı olup, imar (18. madde) uygulamasına tabidir.


Dosya için tıklayın