1934 yılında Galata'da Voyvoda Karakolu arsası bin 110 lira teminatla satışa çıkarılmış!

1934 yılında Galata'da Voyvoda Karakolu arsası bin 110 lira teminatla satışa çıkarılmış!Emlak ve Eytam Bankası tarafından 1934 yılında verilen ilanda Galata'da bulunan Voyvoda Karakolu arsası kapalı zarf usulüyle satılacakmış. Arsa bin 110 lira teminatla satışa çıkarılmış.


Emlak ve Eytam Bankası İlanları


Kapalı Zarfla Satılık Arsa


Esas No.                  Mevki ve nevi                              Teminat

  500    Galata'da Kemankeş Mahallesi'nde Kemeraltı

            Sokak ve tramvay caddesinde eski 83 ve yeni    1110

            4-6 numaralı eski Voyvoda Karakolu arsası.  


Yukarıda yazılı arsa bedeli peşin tevsiye edilmek şartıyla ve kapalı zarfla artırmaya konulduğundan taliplerin şubemizden bir lira mukabilinde bir kıta şartname alarak teklif mektuplarıyla birlikte ihaleye müsadif 11/8/934 Cumartesi günü saat onda bankamıza tevdi eylemeleri.


(1934 yılında Reşat Altın -7.2 gram- 9 liraymış.)


Son Posta 4 Ağustos 1934 


Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com