2b arazileri nasıl sorgulanır?

2b arazileri nasıl sorgulanır?

2b arazileri üzerinde hak sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncelleme listeleri ile kadastro tutanakları esas alınarak belirleniyor. Peki, 2b arazileri nasıl sorgulanır?


2b arazileri nasıl sorgulanır?


2b araziler; orman vasfını yitirmiş kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen ve orman vasfını yitirmiş olan araziler olarak ifade ediliyor. 2b arazisindeki "2b", 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak karşımıza çıkıyor. 


2b arazilerinin satışı il müdürlükleri ve deftarlıklar tarafından yapılıyor. Bu tür araziler genellikle rantı yüksek olan illerde oluyor. Rantı yüksek olan iller arasında Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi iller yer alıyor. 


2b arazilerin satışı tespit ve takdir edilen rayiç bedelleri üzerinden yapılıyor. Başvuruda bulunan kişilere satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlanıyor.


Başvuru süresi içerisinde başvuruda bulunan ve rayiç bedelini kabul eden,  idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler de hak sahibi sayılıyor.  


Başvurusu kabul edilen hak sahipleri güncelleme listelerinin tescil edildiği veya kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren sekiz ay içinde idareye başvurarak, bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını istenebiliyor. Hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlanıyor. Peki, 2b arazileri sorgulaması nasıl yapılır?


2b arazilerinin sorgulaması..

2/B taşınmazları üzerinde hak sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Güncelleme Listeleri" ile "Kadastro Tutanakları" esas alınarak belirlenmeniyor.


Güncelleme Listeleri" ile "Kadastro Tutanakları" yetkili Milli Emlak Birimlerine ulaştıkça hak sahipliği (kullanıcı) listeleri güncellenmekte olup listede bulunamayan kayıtlar için daha sonra sorgulama yapılabiliyor. 2b arazilerin sorgulaması için www.milliemlak.gov.tr adresinden yararlanılabiliyor. 2b arazi parası nereye yatıyor?Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com