Adana'da kentsel dönüşüm paneli düzenlendi!

Adana'da kentsel dönüşüm paneli düzenlendi!

İnşaat Mühendisleri Odası. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Adana şubelerince 'Kentsel Dönüşüm Paneli' düzenlendi.


Adana'da, TMMOB'e bağlı 6 odanın ortaklaşa düzenlediği panelde kentsel dönüşüm tüm yönleriyle ele alındı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası  Adana  şubelerince 'Kentsel Dönüşüm Paneli' düzenlendi. 

Seyhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde, İMO Adana Şube Başkanı Nazım Biçer'in moderatörlüğünde gerçekleşen panele İstanbul Kent Hareketleri Üyesi Cihan Uzunçarşılı Baysal ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehircilik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman Türkün panelist olarak katıldı. Adana'da ve Türkiye'deki kentsel dönüşüm süreçleri ve ortaya çıkardığı mağduriyetlerin tartışıldığı paneli, kentsel dönüşüm kapsamındaki mahallelerden gelen çok sayıda mahalle sakini ilgiyle takip elti. Panelde tek belediye başkanı olarak yer alan ve programı sonuna kadar takip eden Seyhan Belediye Başkanı Zeydaıı Karalar ve TMMOB Adana İKK Sekreteri Hasan Emir Kavi'nin yaptığı konuşmaların ardından İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hıdır Çak tarafından 'Adana Nasıl Bir Dönüşüm İçinde' başlıklı sunum gerçekleştirdi.İMO Adana Şubesi Kentsel Dönüşüm Komisyonu'nun mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmaları fotoğraf ve video görüntüleriyle katılımcılara aktaran Çak, "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Adana'daki yapı stokunun büyük çoğunluğunun mühendislik hizmeti almadığını görüyoruz. Yeşil alan miktarı yok denecek kadar az. Türkiye'deki 20 milyon yapının 12 milyonu güvenli değil" dedi. Adana'nın. ülkenin en önemli kentlerinden birisi olduğunu ancak plansız şehirleşmenin hakim olduğunu ifade eden Çak, sağlıksız yapılaşmanın bir türlü düzeltilemediğini bu nedenle yaşam kalitesinin düştüğünü söyledi. Vatandaşların kentsel dönüşüm konusunda belediyelerden ve yetkililerden bilgi alamamaktan yakındığını ifade eden Çak, 6306 sayılı ve 5393 sayılı kanun ile Adana'da ilan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarına ilişkin bilgi de verdi. Sunumun ardından 'Kentsel Dönüşüm Paneli'ne geçildi. Panel Moderatörü, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Nazım Biçer, TMMOB'nin efsanevi başkanı Teoman Öztürk'ün dediği gibi bilimi ve tekniği emperyalizmden yana değil halkın yararına kullanmaya devam edeceklerini vurguladı. Vatandaşların her konuda TMMOB'ye bağlı odalara başvurabileceğini dile getiren Biçer, "Türkiye'nin birçok yerinde ve Adana'da uygulanan kentsel dönüşümlerde insan faktörü yok. Kentlerin yıkılıp yeniden yapılanması sadece yüksek katlı bina olarak algılanıyor. Dönüşüm yapılırken insan unsuru göz önüne alınmalı" diye konuştu. Kent ve konut hakkı üzerine çalışmaları ile bilinen panelistlerden İstanbul Kent Hareketleri Üyesi Cihan Uzunçarşılı Baysal ise konutun insan hakkı olduğunu, bir meta olarak görülemeyeceğini kaydetti. Konutun finans varlığı olmadığına işaret eden Baysal. İstanbul'daki projeler nedeniyle köylerin de yok edildiğini belirtti. Türkiye'de sanayiden vazgeçilerek inşaat ve konut sektörüne yönelinmesi nedeniyle sorunların arttığını söyleyen Baysal, "Kentlerde yoksulun barınma hakkı neredeyse elinden alınıyor. İnsan odaklı yapılaşmalardan rant odaklı yapılaşmalara geçiliyor. Yeşil alanlar ve kent değerleri finansa kurban ediliyor. Türkiye'nin birçok yerindeki kentsel dönüşüm projelerinde olduğu gibi Adana'da gerçekleşecek Belediye Evleri Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm de iyi irdelenmeli. Vatandaşlar da haklarını iyi öğrenmeli" dedi. 


Adana Beş Ocak