15 / 08 / 2022

Akhisar Arena Stadı ihalesine ilişkin 26 soru mecliste!

Akhisar Arena Stadı ihalesine ilişkin 26 soru mecliste!

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Akhisar Arena Stadı ihalesiyle ilgili bazı hususlara ilişkin iki ayrı soru önergesi hazırladı. Biçer iki önergede toplamda 26 soru sordu.Akhisar Arena Stadı ihalesine ilişkin 26 soru mecliste!


CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Akhisar Arena Stadı ihalesiyle ilgili bazı hususlara ilişkin iki ayrı soru önergesi hazırladı. Biçer iki önergede toplamda 26 soru sordu.


Biçer sorularının Gençlik Ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.Biçer "Manisa ili Akhisar Arena Stadı ile ilgili aşağıdaki sorularımın cevaplanması gereği doğmuştur." diyerek aşağıdaki soruları sordu;


1) Akhisar Arena Stadı tam olarak hangi tarihte ihale edilmiştir? Adı tam olarak belirtilmek üzere ihale hangi firmaya ne kadar ihale bedeli ile verilmiştir? 


2) Akhisar Arena Stadı’nın inşaatının Bakanlığınıza devri söz konusu mudur? Devri söz konusu İse bununla ilgili herhangi bir protokol yapılmış mıdır? Yapılmış ise kiminle yapılmıştır? Herhangi bir protokol yapılmış ise protokolün içeriği nedir?


3) Akhisar Arena Stadı ile ilgili Federasyonlarla herhangi bir protokol yapılmış mıdır? Protokol yapılmış ise protokolün içeriğinde stadın temsil ediliş şekli ve inşaat hali belirtilmiş midir? Belirtilmiş ise içeriği ve kapsamı nedir?


4) Akhisar Arena Stadı’nın bitiş tarihi belli midir? Belli ise Akhisar Arena Stadı ne zaman tamamlanacaktır?


5) Akhisar Arena Stadı’nın bakanlığınıza devri ile ilgili Akhisar Belediyesi’nin almış olduğu herhangi bir meclis karar var mıdır? Herhangi bir meclis kararı var ise nasıl bir karar alınmıştır?

6) İsimleri ayn ayn belirtilmek üzere Akhisar Arena Stadı’nın inşaat finansmanı kim veya kimlerdir?


7) Akhisar Arena Stadı ile ilgili herhangi bir yeni ihale yapılaması planlanmakta mıdır? Planlanmakta ise ihale ne zaman ve nerede yapılacaktır?


8) Akhisar Arena Stadı’nın yeni inşaatı tam adı belirtilmek üzere, hangi yüklenici firmaya verilecektir?


9) Bugüne kadar Akhisar Arena Stadı’na toplamda ne kadar para harcanmıştır? Akhisar Arena Stadı‘na ne kadar daha para harcanması öngörülmektedir?


10) Akhisar Arena Stadı’nın inşaatının bitirilmesi ile ilgili İller Bankası ile yapılmış herhangi bir kredi protokolü var mıdır? Varsa kredi tutarı nedir? Anlaşmanın içeriği her maddesi ayrı ayrı belirtilmek üzere ne şekildedir?


11) İller Bankası ile anlaşma yapıldığı basma yansıyan 25 milyon TL’lik kredi tutarı doğru mudur? Doğru ise karşılığında gösterilen teminat ya da teminatlar nelerdir?


12) Akhisar Arena Stadı ile ilgili önceki yüklenici firmalar ile Akhisar Belediyesi’ nin ve Akhisar Spor Kulübü ya da Bakanlığınızın taraf olduğu hukuki süreçler var mıdır? Varsa ne aşamadadır?


13) Önceki Akhisar Arena Stadı’nın arazisi ile ilgili bakanlığınızın bir tasarrufu olmuş mudur?


14) Akhisar Arena Stadı’nın eski arazisinin ne şekilde değerlendirileceği ile ilgili herhangi bir karar alınmış mıdır? Alınmış ise Akhisar Arena Stadı’nın eski arazisi ne şeklide değerlendirilecektir?


15) Akhisar Arena Stadı’nın inşaatı süresince yaşanan kesintilerin gerekçeleri nelerdir?


16) Akhisar Arena Stadı’nın ihalesinin verildiği firma sahibinin ya da firma ortaklarının herhangi bir siyasi parti üyeliği var mıdır? Varsa isimleri ayrı ayrı belirtilmek üzere kimler hangi siyasi parti üyesidir?


17) %57’si tamamlanmış Akhisar Arena Stadı’nın inşaatına karşılık Bakanlığınıza bırakılan eski stadyum alanındaki payın %57’den aşağı olmayacağı konusunda belediye meclisinde konulan muhalefet şerhi dikkate alınmış mıdır?


18) Meclis yetki devrinden itibaren 5 ay geçmiş olmasına rağmen inşaat konusunda herhangi bir işlem yapılmamış olmasının gerekçesi nedir?


19) Akhisar Arena Stadı’nın tamamlanamayan inşaatına istinaden belediye meclis üyeleri tarafından verilen önergelere cevap verilmemesinin gerekçeleri nelerdir?


20) Akhisar Arena Stadı’nın ilk yapılan ihale bedeli ne kadardır?


21) Akhisar Arena Stadı’nın inşaatım yapan söz konusu firma daha önce benzer inşaatlar yapmış mıdır? Söz konusu firmanın daha Önce stat inşaatı konusunda tecrübeli olup olmadı ya da iş yapabilirliği araştırılmış mıdır?


22) Akhisar Arena Stadı’nın ihalesini alan yüklenici firma süreç içinde değişmiş midir?


23) Akhisar Arena Stadı’nın inşaatı devam ederken çalışanlarının maaşlarını alamamaları gerekçesiyle “intihar” eylemi yaptığı doğru mudur?


24) Stadın ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?


25) Önceki Stadın rehabilitasyonuyla çağdaş ve kullanışlı bir stat daha az maliyetle yapılabilecekken şehir dışında yeni bir stat yapmaya ihtiyaç duyulmuş olmasının gerekçesi nedir?


26) önceki Stat arazisinin nasıl değerlendirilmesi planlanmaktadır?