05 / 07 / 2022

Ankara'da 18 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara'da 18 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara Satış Memurluğu, Ankara Yenimahalle'de yer alan arsayı 18 milyon TL bedelle satışa çıkardı. Ankara Satış Memurluğu,  Ankara  Yenimahalle'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 18 milyon TL olarak belirlendi.

7 bin 314 metrekare alana sahip arsanın satış ihalesi 1 Ağustos 2022 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

T.C.
ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)
2021/113 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN Özellikleri : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi Veysel Karani Bulvarı -Sezai Karakoç Caddesi kesişimindeki boş arsa tapu kaydında Susuz Mahallesi 62658 ada 1 parsele kain 7.314,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz Veysel Karani Bulvarı ve Sezai Karakoç Caddesine cepheli ve bulvar ile cadde arasında 3m kot farkı bulunmakta olduğu, bulvara 43m, doğu yönünde caddeye yaklaşık 102m cepheli ve diğer yönlerden de komşu parsellere cepheli olduğu, konum itibariyle Batıkent-Eryaman Kavşağına ve Göksu Parkına yakın durumda, boş arsa vasıflı taşınmaz ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış olup, geniş bilgi dosyasında mevcuttur.
Adresi :Susuz Mah Veysel Karani Bul -Sezai Karakoç Cad Kesişimindeki Boş Arsa Yenimahalle / ANKARA
Yüzölçümü : 7.314,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 11/01/2022 tarih ve 32666 sayılı yazısı ile 1/1000 ölçekli 84283 nolu parselasyon planı kapsamında kaldığı, emsal:1.50m, Hmax:48.50m olduğu ve konut kullanımında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 18.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 01/08/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 01/09/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Ankara da 18 milyon TL ye icradan satılık arsa!

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127. Md GÖRE SATIŞ İLANINI TEBLİĞİ: Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur

7- (İ.İ.K'nun m.126) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir . Bu örnek bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/113 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.