Apartmanda aidatları her daire eşit mi öder?

Apartmanda aidatları her daire eşit mi öder?Apartmanda sağlanan kapıcı, güvenlik gibi günlük hizmetler için malik ve varsa kiracıların belli oranlarda aidat ödemeleri gerekiyor. Peki, apartmanda aidatları her daire eşit mi öder?


Apartmanda aidatları her daire eşit mi öder?

Apartmanda sağlanan kapıcı, güvenlik gibi günlük hizmetler için malik ve varsa kiracıların belli oranlarda aidat ödemeleri gerekiyor.


Ödenecek aidat miktarı kat malikleri toplantısında tespit edilebiliyor. Peki, apartmanda aidatları her daire eşit mi öder? 


Apartmanın yönetim plânında ana gayrimenkulün genel giderlerine katılma ile ilgili hüküm var ise, ona uyuluyor.  Aksi halde Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan kurallara göre aidat toplanıyor.


Madde 20 -

-Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;


-Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;

Katılmakla yükümlüdür.


-Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

 

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.


Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. 

 

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.


Apartman aidatını ödemeyen kat malikine ne yapılır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com