Arsada tevhit nasıl yapılır?

 Arsada tevhit nasıl yapılır?

İki veya daha fazla parselin birleştirilip tek bir parsel haline getirilmesine tevhit adı veriliyor.Peki arsada tevhiy nasıl yapılır?Arsada tevhit için neler gerekir?Arsada tevhit nasıl yapılır?

Arsalar üzerinde yapılabilen işlemler atasında tevhit de bulunuyor.Tevhit işlemi ile birden fazla arsalar birleştirilebiliyor.Arsada tevhit, tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla gayrimenkulün tek bir parsel halinde birleştirilmesi işlemi olarak tanımlanıyor.


Arsada tevhit işleminde bir kişinin birden çok malları birleştirilebildiği gibi farkı kimselere ait gayrimenkullere de birleştirme işlemi uygulanabiliyor.


Tevhid işlemi için rehin (ipotek, haciz) gibi tasarrufu kısıtlayan engeller olmaması gerekiyor. Tevhid işlemi için bazı evrakların da temin edilmesi gerekiyor.Bu evraklar:

*Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,


*Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, 

    

*Birleştirme isteminde bulunanın veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi,


*Tescil bildirimi ve kontrol raporu,


*Taşınmaz mallardan en az birinin cinsi bina ise deprem sigortası aranıyor.


Tapu tevhid işleminin tamamlanabilmesi için tapu dairesine belli bir oranda harç ödenmesi gerekiyor ve tevhid işlemi için denecek harç bedeli, her sene yeniden belirleniyor.


Taşınmazın yüzölçümüne bakılmaksızın ve yöresel katsayı uygulanmaksızın birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden binde 11,38 oranında harç tahsil edilmesi gerekiyor.Tapu ifraz harcı 2015 ne kadar?Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com