Banu Evleri Sitesi'nde 1.4 milyon TL'ye icradan satılık daire!

Banu Evleri Sitesi'nde 1.4 milyon TL'ye icradan satılık daire! Banu Evleri Sitesi'nde 1.4 milyon TL'ye icradan satılık daire!

T.C. Küçükçekmece 1. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere Mahallesi'nde bulunan Banu Evleri Sitesi'ndeki dubleks villayı 1 milyon 400 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 25 Eylül 2012 Salı günü yapılacakVerilen ilan şöyle;


T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

DOSYA NO : 2012/616 TALİMAT


İİK.127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı,tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAPU KAYDI: İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere Mahallesi, 207 ada, 3 parsel sayılı 81.058,18m2 miktarlı kat mülkiyetli kargir apartmanda 103/24000 arsa paylı İ8 Blok zemin-çatı kat (1) bağımsız bölüm numaralı çatı katlı villanın tamamıdır.

İMAR DURUMU: Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 27.02.2012 tarih, 6516 sayılı imar durumu yazısına göre Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, 207 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli 07.02.2003 onay tarihli Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama imar Planı kapsamında Ticaret+Konut Alanında kalmakta olup. Blok nizam, E:0.80 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir denilmiştir.

HALİ HAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Köyü, Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, 207 ada, 3 parsel sayılı 81,058,17m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Banu Evleri Sitesinde 103/24000 arsa paylı kayden İ8, mahallen inci 8 Blokta zemin-çatı kat (1) bağımsız bölüm numaralı çatı katlı villanın tamamı niteliğindedir. Taşınmazın mahallinde ve Banu Evleri Projesi kapsamında tamamlanmış olan emsal taşınmazlar üzerinde gerekli inceleme yapılmış olup söz konusu taşınmaz; Pazartürk Caddesi devamında Banu Sokakta yer alan 113 adet Lal Katlı Evler, 64 adet Akik Plus, 34 adet Safir, 28 adet Lapis, 22 adet inci Villa ve 132 konutluk Akik Katlı Evler'den oluşan, yüzme havuzlu, güvenlikli ve aktiviteli Banu Evleri dahilinde yer alan İnci 8 Blok (1) bağımsız bölüm numaralı villa Bodrum kat+Zemin kat+1 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 1 .Sınıf işçilik ve lüks malzeme kalitesi ile inşa edilmiş olup villanın bodrum katında bahçe çıkışlı salon, mutfak, zemin katında salon, mutfak, WC, 1 .Normal katında bir tanesi ebeveyn banyolu dört yatak odası ve banyo_WC mahallerinden ibaret, 288m2 brüt alana sahip, proje genelinde zemin etüdleri yapılmış, radye temel sistemli, bloklarda kapalı garaj, ısı yalıtılmış panel sistem, ahşap kaplama iç kapılar, salon, salon katı holü, zemin kat yatak odası ve 1. kat yatak odaları lamine parke, masif kaplama çelik giriş kapısı, duvarlar saten boyalı, iç merpen lamine ahşap, doğrama akşamı ithal PVC doğramalı, motorlu, güvenlik sistemine entegre panjurlu,banyolarında duş kabin, gömme rezervuar, ebeveyn banyosunda jakuzi, banyolarda Hil- ton lavabo ve ahşap dolaplar, yerden ısıtma ve kollektör sistemi, yoğuşmalı kazan ve mevcut, klima, manyetik alarm sistemi mevcuttur. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, villa kullanımında olan bahçe dahilinde çevre düzenleme ve peyzajı yapılmış durumda, etrafı bahçe duvarı ile çevrili olup, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır.

KIYMETİ : Müdürlüğümüzce düzenlenen ve kesinleşmiş bulunan kıymet takdiri raporuna göre satışa konu taşınmazın tamamına 1.400.000,00-TL. değer takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Satış 25/09/2012 günü saat 14:00 den 14:10'a kadar Müdürlüğümüzde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 05/10/2012 tarihinde aynı saat ve aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, tapu alım harç masrafları ve tahliye teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, Tellaliye resmi ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. (İİK m.l26).

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmekredir.

Basın: 49660 www.bik.gov.tr


İlan için tıklayın!