Bedelsiz tapu devri masrafları!

Bedelsiz tapu devri masrafları! Bedelsiz tapu devri masrafları!

Bedelsiz tapu devri işlemi için, gerekli belgelerin temin edilerek, devir masraflarının ödenmesi gerekiyor. Peki bedelsiz tapu devri harcı binde kaçtır? İşte bedelsiz tapu devri masrafları..Bedelsiz tapu devri masrafları!

Taşınmaz mallar bir bedel karşılığında devredilebildiği gibi, bir bedel almaksızın "hibe" de edilebiliyor. Bedelsiz tapu devri, gerekli belgelerin temin edilerek tapuya başvurulması halinde gerçekleşiyor.


Bedelsiz tapu devir işleminde dikkat edilmesi gereken konular arasında; bağışın mirasçılardan birine yapılması halinde, diğer mirasçıların sahip olduğu haklar yer alıyor.


Tapu bağışında bulunacak kişi, gayrimenkulü çocuklarından birine ya da eşine bağışlaması halinde; diğer mirasçıların da saklı pay hakkı vardır. Diğer mirasçılar bu duruma itiraz etme hakkına sahiptir. Bu durumda saklı pay hakları bağışlanamadığı için bu hakları korunuyor.


Bedelsiz tapu devri için gerekli belgeler

1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden  Emlak  beyan değerini gösteren belge.


Bedelsiz tapu devri masrafları 2014..

Bedelsiz devirde tapu harcı, bedelli olarak yapılan devirlere istinaden daha yüksek oranda hesaplanıyor. Bedelli tapu devir işlemlerinde alıcı ve satıcılardan binde 20 oranında harç talep ediliyor. Ancak bedelsiz tapu devri harcında bu oran binde 68,31'e çıkıyor.


Taşınmazların ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden Binde 68,31 oranında harç tahsil ediliyor.


Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestiriliyor. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınıyor.


Babadan oğula tapu devri masrafları!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com