Beykoz Acarkent Sitesi'nde 8.4 milyon TL'ye icradan satılık villa!

Beykoz Acarkent Sitesi'nde 8.4 milyon TL'ye icradan satılık villa! Beykoz Acarkent Sitesi'nde 8.4 milyon TL'ye icradan satılık villa!

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Acarlar Mahallesi'nde yer alan Acarkent Sitesi'ndeki  6+1 vasıflı villa 8 milyon 400 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Acarlar Mahallesi'nde bulunan Acarkent Sitesi'ndeki  6+1 vasıflı villa icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan villa için 8 milyon 400 bin TL bedel isteniyor. 

Özellikleri: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, tapu kayıtlarına Çavuşbaşı mahallinde Acarlar Mahallesi, 6 parsel sayılı 2291280,00 metrekare miktarlı Kat Mülkiyetli taşınmazda 380/615750 arsa paylı, B blok, 655 nolu dubleks villanın tamamı satışa çıkartılmış olup, Beykoz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2018 tarihli imar durum belgesine göre 6 parsel; ‘’İstanbul 3. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.11.1995 gün ve 7755 sayılı kararı ile tespit edilen Doğal Sit Alanında kalmaktadır. 

Koruma Kurulunun 05.06.1996 gün 8284 sayılı kararı eki 1/25.000 ölçekli sit derecelendirme paftasında 2. derece doğal sit alanı olarak tanımlanmış alanda kalmaktadır. Orman Bakanlığından alınan 30.03.1987 tarih ve 0698 sayılı ön izin; 22.12.1987 tarih ve 21 olur sayılı kesin izin doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Orman Bakanlığınca onaylı 12.04.1988 tarihli 1/1000 ölçekli vaziyet planı ve avan projelerine uygun olarak 117 adet (A) tipi villa, 835 adet (B) tipi, 500 adet (C) tipi villa ile diğer sosyal ve ticaret tesisleri için (kulüp binası- kapalı spor salonu-idari hizmetler binası-kolej-spor salonu-ilkokul-spor salonu-Ticaret Merkezleri (1-2), çarşı-kültür merkezi-hastane-akaryakıt istasyonu-depolama tesisleri-satış birimleri-lojmanlar-kır kahveleri) 21.04.1988 tarihinde Yapı Ruhsatı, 21.04.1993 ve 03.04.1988 tarihlerinde ruhsat yenileme belgesi düzenlendiği tespit edilmiştir. Yine İstanbul 3. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kurulunun, 06.06.1996 tarih ve 8287 sayılı kararının 1. Maddesinde de belirtildiği gibi ‘’Doğal Sit kararından önce (15.11.1995) ruhsatı alınmış inşaatların ruhsat eki onaylı projeye göre tamamlanabileceğine, tevhid ve ifraz işlemlerinin yapılabileceğine, ruhsat süresinin İmar Mevzuatına uygun olarak ilgili Belediyesince uzatılabileceğine ve yine onaylı ruhsat ve eklerine göre tamamlanmış yapılara İskan ruhsatı verilebileceğine’’ dair karara istinaden 3194 sayılı İmar Yasası ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre ruhsat ve eki projeye göre tamamlanmış bulunan B Blok 655 numaralı taşınmaza 26.12.2002 tarihinde Yapı Kullanma İzin Belgesi verildiği dosyasında anlaşılmaktadır.’’ denilmiştir. Beykoz Çavuşbaşı mevkiinde, Polonezköy yolu üzerinde kurulu olan Acarkent Villa Sitesi, Dubleks ve Tripleks olarak 1452 bağımsız bölümden oluşmaktadır. 

Kıymeti : 8.400.000,00 TL
1. Satış Günü : 29/01/2019 günü 14:35 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 05/03/2019 günü 14:35 - 14:40 arası
Satış Yeri : Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi Beykoz İstanbul

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/12/2018