Borçlu belediyeler, taşınmazlarını hazineye devrediyor!

Borçlu belediyeler, taşınmazlarını hazineye devrediyor!

Belediyelerin borçları nedeniyle cami ve lojman gibi taşınmazları devlet hazinesine devrettiği iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin meclis araştırması önergesi verildi.


Son yıllarda belediyelerin borçları nedeniyle belediyelerin mülkiyet hakkına sahip olduğu camilerin devlet hâzinesine devredildiği iddia edildi. “Cami devretme” metodu, belediyelerin yeni borç ödeme mantığı oldu. Camilerin devri konusu son günlerde medyada sıklıkla tartışılıyor. 

Belediyelerin “dini tesis ve cami satışını” vergi borcu ödeme stratejisi olarak görmeye başladığı iddia ediliyor. Belediyelerin borçları nedeniyle cami ve lojman gibi taşınmazları devlet hazinesine devrettiği iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin meclis araştırması önergesi verildi. 

Borçlu belediyeler, taşınmazlarını hazineye devrediyor!

Önerge verildi 

İşbu önergeyle vergi borcu nedeniyle Hâzineye devredilen dini tesis, cami, lojman gibi belediyelere ait taşınmazların tespiti ve kültürel değerlerimizin borç ödemelerine ve hacizlere konu edilmesinin engellenmesinin yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98’inci Maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci Maddeleri gereğince bir araştırma komisyonu kurularak konunun tüm boyutları ile araştırılması için önerge hazırlandı.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekili tarafından hazırlanan meclis araştırması önergesi için görüşmeler devam ediyor. 

Borçlu belediyeler, taşınmazlarını hazineye devrediyor!

Borçlu belediyeler

Trabzon Düzköy’de belediye meclisi vergi borcuna karşılık Orta Mahallesi Merkez Camisi ile Cevizlik Mahallesi Camisi’ni, ayrıca Doğankaya Mahallesinde bulunan öğretmen lojmanının Maliye Bakanlığına devredilmesine karar verdi. Trabzon Düzköy Belediye Başkanı Yılmaz Ankara, konuyla ilgili Maliye’ye 2,5 milyon TL borçlarının olduğunu, dört çöp arabası hariç bütün varlıklarına haciz konulduğunu söylemişti. Benzer şekilde 29 Mayıs 2020 tarihinde medyada yer alan bir haberde Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun Güneştepe Camii’nin belediyenin borcuna mahsuben 33 milyon liraya Maliye Hazinesi’ne devredilmesi için yetki aldığı ortaya çıkmıştır. Yine İstanbul’da dini tesis alanları ve “cami satışının” Sancaktepe, Üsküdar ve Güngören ilçe belediyelerinde de gerçekleştirildiği biliniyor.

Devlet hazinesine devredilen taşınmazlar için meclis araştırması önergesi verildi!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com