Tarım arazileri ve 2B taşınmazlarının satış başvuruları için son 5 gün!

Tarım arazileri ve 2B taşınmazlarının satış başvuruları için son 5 gün! Tarım arazileri ve 2B taşınmazlarının satış başvuruları için son 5 gün!

2B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışı uygulamasından daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesi için başvuru ve ödeme süresini 16 Aralık'a kadar uzatıldı. Başvurular için son 5 gün...2B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışı uygulamasından yararlanmak isteyenler 16 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.

Anadolu Ajansı muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kamuoyunda 2/B yasası olarak bilinen 6292 sayılı Kanun uyarınca, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların hak sahiplerine satışı uygulaması sürüyor. 

Tarımla geçimini sağlayan vatandaşların bu arazileri uzun yıllar kullandıkları hususu göz önünde bulunduruluyor. O nedenle, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarım arazileri hak sahiplerine rayiç bedellerinin yüzde 50'si oranında indirimli ve faizsiz 6 yıl vadeli olarak satılıyor.

Bu çerçevede 2012 yılında bugüne kadar 791 bin hak sahibine yaklaşık 556 bin 2B taşınmazı satıldı. Toplam değeri 11,8 milyar TL olan satış bedelinin 8,8 milyar TL'si tahsil edildi, geri kalan bedel ise taksitler halinde alınıyor.

Düzenlemeden 157 bin hak sahibinin yararlanması bekleniyor

Tarım arazilerinin satışından ise bugüne kadar yaklaşık 65 bin kişi yararlandı Bu çerçevede toplam 51 bin tarım arazisi, 790 milyon TL bedelle satıldı. Bu bedelin 350 milyon TL'si tahsil edildi.

Yine aynı kanunla çözüme kavuşturulan Hazineye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı uygulamasında rayiç bedel ve hak sahiplerini belirleme çalışmaları tamamlanan şehirlerde satışlara başlandı.

Söz konusu kanundan daha fazla hak sahibinin faydalanabilmesini sağlamak için yasal değişikliğe gidildi. Değişiklik doğrultusunda, 2/B taşınmazları ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin, süresi içinde başvurmayanların, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ve taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin başvuru ve ödeme süresi 16 Aralık'a kadar uzatıldı.

Bu düzenlemeden, tarım arazileri satışlarında başvuru ve ödeme sürelerini kaçıran 27 bin kişi ve 2/B satışlarında bu süreleri kaçıran 130 bin kişi olmak üzere toplam 157 bin vatandaşın faydalanması bekleniyor.

Hazineye ait tarım arazileri ve 2/B taşınmazlarının satışında bir daha süre uzatımı olmayacağı, vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için en geç 16 Aralık'a kadar başvurularını ve ödemelerini yapmaları gerektiğin altı önemle çizildi. 

2023'e kadar 2 milyon hektar arazi kiralanacak!