Çevre temizlik vergisi yapılandırma başvuruları için son 20 gün!

Çevre temizlik vergisi yapılandırma başvuruları için son 20 gün!

Çevre temizlik vergisi borcu olan mükellefler, Torba Yasa ile borcunu yapılandırabiliyor. Yapılandırma başvuruları 31 Aralık 'ta son buluyor. Yapılandırma başvuruları için son 20 gün bulunuyor...Çevre temizlik vergisi yapılandırma başvuruları için son 20 gün!

Çevre temizlik vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için ödeniyor. Senede iki eşit taksit halinde ödenebilen vergide, borcu bulunan mükellefler Torba Yasa ile yapılandırılabiliyor.


Torba Yasası olan 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunu ile vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve Emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı, af kapsamında yapılandırılabiliyor.


Yapılandırma başvurularının 30 Kasım 2014 tarihine kadar yapılması gerekiyordu. Ancak bu tarihte Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereğince, çevre temizlik vergisi yapılandırma başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Buna göre, emlak vergisi yapılandırma başvuruları için son 20 gün bulunuyor.


Yapılandırma başvurusu yapan kimselerin taksit ödemeleri ise 31 Aralık itibarıyla başlıyor. Yapılandırma sonrası borç ödemeleri peşin olarak yapılabildiği gibi, taksitli bir şekilde de yapılabiliyor.


KARAR

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri

MADDE 1 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere, aynı maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.


(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır."Çevre temizlik vergisi yapılandırması nasıl ödenir?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com