Emlak vergisi yapılandırma başvuruları için son 20 gün!

Emlak vergisi yapılandırma başvuruları için son 20 gün!

İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunu ile emlak vergisi yapılandırılabiliyor. Emlak vergisi yapılandırma başvuruları için son 20 gün bulunuyor...


Emlak vergisi yapılandırma başvuruları için son 20 gün!

Torba Yasası olan 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunu ile emlak vergisi borçları yapılandırılabiliyor.


Kanun ile vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve Emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı, af kapsamında yapılandırılabiliyor.


Yapılandırma başvurularının 30 Kasım 2014 tarihine kadar yapılması gerekiyordu. Ancak bu tarihte Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereğince, emlak vergisi yapılandırma başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Buna göre, emlak vergisi yapılandırma başvuruları için son 20 gün bulunuyor.


"24/11/2014 TARİHLİ VE 2014/7016 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri

MADDE 1 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere, aynı maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.


(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır."


Yapılandırma başvurusu yapan kimselerin taksit ödemeleri 31 Aralık itibarıyla başlıyor. Yapılandırma sonrası borç ödemeleri peşin olarak yapılabildiği gibi, taksitli bir şekilde de yapılabiliyor.


Gayrimenkul emlak vergisi yapılandırma işlemleri!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com