28 / 05 / 2022

Çevre temizlik vergisi yapılandırma başvuruları için son 5 gün!

Çevre temizlik vergisi yapılandırma başvuruları için son 5 gün!

Taşınmaz malları adına vergi borcu bulunan mükellefler, borçlarını Eylül 204 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Yasa ile yapılandırabiliyor. Çevre temizlik vergisi yapılandırma başvuruları için son 5 gün...Çevre temizlik vergisi yapılandırma başvuruları için son 5 gün!

Taşınmaz malları adına vergi borcu bulunan mükellefler, borçlarını Eylül 204 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Yasa ile yapılandırabiliyor.


Kanun ile af kapsamında vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan  Emlak  vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve  Emlak  vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı alınıyor.


Çevre temizlik vergisi yapılandırma başvuruları için 31 Aralık 2014 tarihine kadar belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor. Buna göre vergi yapılandırma başvuruları için son  5 gün bulunuyor.


Kanunen yapılandırmaya konu alacaklarla ilgili olarak açılmış olan davalardan vazgeçilmesi ve bu alacaklarla ilgili olarak daha sonra dava açılmaması, bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunların talep edilememesi ve yapılandırma sonrası oluşan dönem borçlarının da aksatılmadan ödenmesi şartlarında yapılandırmadan faydalanılabiliyor.


Ancak Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasını düzenleyen 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakkı devam eden alacaklar için bu yapılandırma uygulanmıyor.


Yapılandırılan borçların ödemelerinde bir yılda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkı kaybediliyor. Taksit ödemeleri ise 2 Şubat 2015 tarihinde başlıyor.2015 yılında vergi affı olacak mı?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com