Boş evin çevre temizlik vergisi olur mu?

Boş evin çevre temizlik vergisi olur mu? Boş evin çevre temizlik vergisi olur mu?

Çevre temizlik vergisi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için ödeniyor. Peki, boş evin çevre temizlik vergisi olur mu?


Boş evin çevre temizlik vergisi olur mu?

Çevre temizlik vergisi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için ödeniyor.


Bu vergi ev ile işyerlerinde farklı şekilde ödeniyor. İşyeri için vergi bağlı olunan belediyede ödenirken, evlerin çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılıyor. Faturanın ödenmesi halinde vergi de ödenmiş oluyor.


Vergi, taşınmaz malın sahibi tarafından değil, kullanıcısı tarafından ödeniyor. Eğer taşınmaz malda kiracının varsa, vergi mükellefi kiracılar oluyor. 


Buna göre mesken çöp vergisini varsa kiracı, yoksa ev sahibi ödüyor. Peki, boş evin çevre temizlik vergisi olur mu?


Boş evin çevre temizlik vergisi:

Eğer ev kullanımda değilse çevre temizlik vergisi ödenmiyor. Vergi mükellefiyeti kullanım ile birlikte başlıyor.


Evlere Ait Çevre Temizlik Vergisi

Evlere ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 kuruş, diğer belediyelerde 20 kuruş olarak hesaplanacaktır.


Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, genelgede yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir. İşyeri çevre temizlik vergisini kim öder?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com