Büyükçekmece'de icradan 7.4 milyon TL'ye satılık özel okul binası!

Büyükçekmece'de icradan 7.4 milyon TL'ye satılık özel okul binası!Büyükçekmece 1. İcra Dairesi, İstanbul Büyükçekmece'de bulunan özel okul binasını satışa çıkardı. Söz konusu binanın toplam satış bedeli 7 milyon 494 bin 447 TL olarak belirlendi.


T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2014/1477 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 


1 NOTU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 804 Ada No, 1 Parsel No, GÜRPINAR YENİMAHALLE AYAZMA MEVKİİ, satışa konu taşınmaz tapu kaydında 4.180,79 m2 yüzölçümlü "tarla" nitelikli olmakla beraber üzerinde yapılaşma bulunmakta ve parsel ile yapının özel eğitim kurumu olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.Taşınmaz adres olarak; Büyükçekmece Pınartepe mahallesi, Turgut Özal Caddesi üzerinde yer almaktadır.Numarası 10'dur.Parsel üzerinde özel eğitim kurumunca hizmet verilmekte olup eğitim yapısı, havuz, havuz terası ve futbol sahası mevcuttur.Özel okul binasının ön kısmı otopark olarak düzenlenmiş kilitli parke taşı döşelidir.Yerinde yapılan incelemede, ana yoldan binaya kilitli parke taşı kaplı yol ile ulaşıldığı, kilitli parke taşı kaplı yolun binanın bahçe, havuz ve otopark dışındaki alanlarında da döşeli olduğu görülmüştür.Parke taşı döşeli alan 1.010,00 m2 miktarlıdır. Parsele 3 adet giriş mevcut olup ferforje kapılıdır. Ana girişte bekçi kulübesi mevcuttur.Futbol sahasının alanı 500 m2, soyunma odaları 225 m2 miktarlıdır.Taşınmaz çevresindeki istinat duvarı 60,00 mt uzunluğundadır.2.bodrum katı kısmı tamamlanmış olmak üzere 2 adet bodrum +zemin+2 adet normal ve çatı katından oluşan yapı zemine brüt 922,00 m2 alanlı oturmaktadır. Yapı toplam alanı brüt 4.730,00 m2'dir.Dış cephesi reflekte camlı alüminyum cephe giydirme elemanları ile kaplıdır.Bodrum katta merkezi ısınma sistemi mevcuttur.Sınıf kaplan sürgülü çelik kapı diğerleri panel kapıdır.Zemin kaplamaları laminant/fayans/seramik/granit mevcuttur.Bina asansörlüdür. Merpenleri dönel merpendir. Binada 2 adet bodrum kat bulunmaktadır.Son katın yerinde kullanılmadığı, kullanıma elverişli olmadığı tespit edilmiştir. 2.bodrum kat kapalı spor salonu ve yüzme havuzu olarak inşa edilmiştir.Havuz fayans kaplamaları mevcuttur. 1.bodrum katta yemekhane, masa tenisi oynanan bölüm, wc alanları, kazan dairesi, mutfak vs gibi bölümler zemin kat ve 1.normal kat, danışma, santral, wc, öğretmen ve müdür odaları, kütüphane, ofisler ile sınıf alanları şeklinde tasarlanmıştır. 2 normal kat atıl durumdadır. Hol kaplamaları mevcut olup oda alanlarında şap mevcut, ince işçilikler noksandır.Çatı ve teras atıl durumdadır. Holler fayans kaplama, oda alanlarında şap mevcut ince işçilikler noksandır. Açık havuz kullanıma elverişlidir. Yapı inşaat seviyesine göre nitelikli malzeme ve özenli işçilikle inşa edilmiştir.Taşınmazda doğalgazlı merkezi sistem kalorifer ve fan coil havalandırma tesisatı bulunmaktadır. Binanın bahçesinde yüzme havuzu ve dinlenme terası mevcuttur. Bakımlı ve düzenli bir bahçesi vardır.Bahçenin bir bölümü oyun alam olarak düzenlenmiştir. Taşınmaz altyapı teknik imalatlarının büyük oranda tamamlandığı, kamu hizmetinin verildiği bir bölgede yer almaktadır. Gürpınar merkezine yakındır. Taşınmazın ulaşım olanaktan çok yönlüdür.Taşınmazın yakın çevresinde apartman ve müstakil konut yapılan mevcuttur. 

Adresi:- 

Yüzölçümü : 4.180,79 m2

Arsa Payı :-

İmar Durumu : Dosyamızda mevcut Büyükçekmece Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik

Müdürlüğünün 07/04/2014 tarihli yazısında, Büyükçekmece Pınartepe mahallesi, 804 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 06.10.2000 onay tarihli 1/1000 ölçekli Gürpınar Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında "TAKS:0,20/hmax:2 kat/ayrık nizam/konut alanı"olarak ayrıldığı bildirilmiştir. 

Kıymeti : 7.494.447,25 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcut Büyükçekmece tapu müdürlüğünün 31/03/2014 tarihli yazısının ekindeki tapu kaydına göre, Büyükçekmece ilçesi, Gürpınar Yenimahallesi, 4.180,79 m2 yüzölçümlü, 804 ada 1 parsel sayılı tarla nitelikli ana taşınmazın tam hisse ite borçluya aittir. Tapu kaydı üzerinde 14 adet haciz, 1 adet ihtiyati haciz, 2 adet satışa arz, 10 adet icrai haciz, 4 adet kamu haczi şerhi ve 1 .Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kesinleşmemiş mahkeme karan olduğuna dair şerh bulunmaktadır.Gürpınar Belediyesi tarafından Belediye Gelirleri Kanununa göre kısıtlı olduğu ve Büyükçekmece 1 ve 2.İcra Müdürlüklerince satışına gidildiği görülmektedir.

1. SatısGünü : 07/04/2016 günü 13:30 -13:40 arası

1 Satış Günü : 05/05/2016 günü 13:30 - 13:40 arası

Satış Yeri : BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EK BİNASI YANI, AYMERKEZ KARCISI, BELEDİYE MEZAT SALONU -


Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatjs.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masraftan alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahîbî alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak lan m özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve ketlileri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, İlan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1477 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.