Doğuş GYO'nun kısmi bölünme başvurusu onaylandı!

Doğuş GYO'nun kısmi bölünme başvurusu onaylandı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2013 tarih, 12233903-325.04.01-1052 sayılı yazısı ile Kısmi Bölünme İşlemi başvurusu olumlu karşılandı...


Doğuş GYO tarafından yapılan açıklama şöyle:


"Sermaye Piyasası Kurulunun 05.11.2013 tarihli bülteninden, Yönetim Kurulumuzun 07.05.2013 tarihli kısmi bölünme kararına bağlı olarak, Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu izin talebimizin, olumlu karşılandığını öğrenmiş bulunduğumuz kamuoyuna bildirilmişti. 


Bu defa Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2013 tarih, 12233903-325.04.01-1052 sayılı yazısı ile Kısmi Bölünme İşlemi başvurumuzun olumlu karşılandığı şirketimize bildirilmiştir. 


Bölünme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulması istenilen belgeler;


* Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Duyuru Metni

* Ayrılma Hakkına İlişkin Duyuru Metni 

* Kısmi Bölünme Sözleşmesi

* Bölünme Raporu

* Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metinleri ve Yönetim Kurulu Kararı

* Bölünme İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı

* Uzman Kuruluş Raporu

* Gebze Center AVM Ekspertiz Raporu

* Kısmi Bölünme Tahmini Açılış Bilançosu

* 3 Yıllık Proforma Finansal Tablolar

* Yeni Pay Alma Haklarının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

* 31.12.2010 Bağımsız Denetim Raporu

* 31.12.2011 Bağımsız Denetim Raporu

* 31.12.2012 Bağımsız Denetim Raporu

* 30.09.2013 Bağımsız Denetim Raporu

* 2010 Yılı Faaliyet Raporu

* 2011 Yılı Faaliyet Raporu

* 2012 Yılı Faaliyet Raporu 


Pdf olarak ekte kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.


Ayrılma hakkı duyurusu için  tıklayın

Bölünme raporu için tıklayın

Esas sözleşme tadil metni için tıklayın

Tahmini açılış bilançosu için tıklayın

Tahmini mali tablolar için tıklayın

Kısmi bölünme sözleşmesi için tıklayın

Yeni pay alma hakkı için tıklayın

Uzman kuruluş raporu için tıklayın

Bölünme duyurusu için tıklayın

Bölünme yönetim kurulu kararı için tıklayın