Emlakçı kanunu!

Emlakçı kanunu! Emlakçı kanunu!

Emlakçılık ile ilgili yeni bir yasa hazırlanmasına karşın mevcut durumunda yürürlükte olan Borçlar Kanunu esasları bulunuyor. Kanunda emlakçının hak ve sorumlulukları yer alıyor. İşte emlakçı kanunu...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Emlakçı kanunu!

Gayrimenkul alıcıları ile satıcılarını biraraya getiren emlakçılar, taşınmaz malların daha hızlı bir şekilde alıcısına ulaşması için görev alıyor. Bu esnada alıcı ile satıcı arasında anlaşılan satış bedeli üzerinden emlakçılar belli oranda komisyon talep ediyor.


Emlakçılık ile ilgili yeni bir yasa hazırlanmasına karşın mevcut durumunda yürürlükte olan Borçlar Kanunu esasları bulunuyor. Emlakçılık hukuku ile ilgili esaslar, Borçlar Kanunu'nda simsarlık adı altında açıklanıyor.


Emlakçılık kanunu (Borçlar Kanunu)

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Simsarlık Sözleşmesi

A. Tanımı ve şekli

MADDE 520- Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkânının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması hâlinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir.


Simsarlık sözleşmesine, kural olarak vekâlete ilişkin hükümler uygulanır.


Taşınmazlar konusundaki simsarlık sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz.


B. Ücret

I. Hak etme zamanı

MADDE 521- Simsar, ancak yaptığı faaliyet sonucunda sözleşme kurulursa ücrete hak kazanır.


Simsarın faaliyeti sonucunda kurulan sözleşme geciktirici koşula bağlanmışsa ücret, koşulun gerçekleşmesi hâlinde ödenir.


Simsarlık sözleşmesinde simsarın yapacağı giderlerin kendisine ödeneceği kararlaştırılmışsa, simsarın faaliyeti sözleşmenin kurulmasıyla sonuçlanmamış olsa bile giderleri ödenir.


II. Ücretin belirlenmesi

MADDE 522- Ücret, belirlenmemişse tarifeye, tarife yoksa teamüle göre ödenir.


III. Simsarın haklarını kaybetmesi

MADDE 523- Simsar, üstlendiği borcuna aykırı davranarak diğer tarafın menfaatine hareket eder veya dürüstlük kurallarına aykırı olarak diğer taraftan ücret sözü alırsa, ücrete ve yaptığı giderlere ilişkin haklarını kaybeder.


IV. Evlenme simsarlığı

MADDE 524- Evlenme simsarlığından doğan ücret hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz.


V. Ücretten indirim

MADDE 525- Sözleşmede aşırı bir ücret kararlaştırılmışsa, borçlunun istemi üzerine, bu ücret hâkim tarafından hakkaniyete uygun olarak indirilebilir.


Emlakçılar nasıl fatura keser?


pus