Enerji kimlik belgesi son tarih!

Enerji kimlik belgesi son tarih!

Yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçası olan enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerli olan enerji kimlik belgesi için son tarih ne zaman?Enerji kimlik belgesi son tarih!

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belge enerji kimlik belgesi,  oluyor.


Enerji kimlik belgesi alınmayacak binalar:

Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,

Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,

Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,

Seralar, Atölyeler,

Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,

Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.


Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranıyor.


Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya veriyor.


5.12.2008 Tarihli ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin’ geçici 3. maddesine göre "Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanma izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir" hükmü yer alıyor. Peki, enerji kimlik belgesi son tarih ne zaman?


Mevcut binalar için 2.5.2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi gerekiyor. 


Enerji kimlik belgesi hangi binalara alınmaz?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com