Eski Türk ölçü birimleri!

Eski Türk ölçü birimleri! Eski Türk ölçü birimleri!

Eski Türk ölçü birimleri ile yeni ölçü birimleri hakkında bilgi edinmek için haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte Eski Türk ölçü birimleri...Eski Türk ölçü birimleri!

Eski Türk ölçü birimleri, ölçü ve tartı için yapılan devrime kadar kullanılan ölçü birimleri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kullanılan bu ölçü birimleri, Avrupa Devletlerinin kullandığı ölçü birimlerinden tamamen farklı olması nedeninden kaynaklanan uyumsuzluklar sonucunda Cumhuriyetten sonra TBMM hazırladığı bir kanunla ölçü birimleri ve takvim sistemini değiştirdi.


Yapılan değişikler sonucunda bugün kullandığımız metre, kilogram, miladi takvim, saat gibi ölçü araçları kabul edildi. Peki "Eski Türk ölçü birimleri nelerdir?" diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


Eski Türk ölçü birimleri


a) Uzunluk ölçüleri

* 1 büyük pik, halebi: 0,75855 metre

* 1 küçük pik: 0,68712 metre

* 1 berri: 1670 metre

* 1 merhale: 45480 metre

* 1 fersah: 5685 metre

* 1 berid: 227 metre

* 1 kulaç: 1,89 metre

* 1 boğum: 2,5 eski parmak: 10 iplik

* 1 iplik: 100 örümcek teli

* 1 arşın: 8 urup: 316 kerrap : 0,6858 metre

* 1 endaze: 0,6525

* 1 zira-ı mimari (mimar arşını): önce 60 parmak, Hicri 994'ten sonra 24 parkmak: 75,774 santimetre


b) Alan ölçüleri

* 1 dönüm: 40x40 arşınlık alan: 10000 metrekare

* 1 evlek: 0,25 dönüm: 10000 metrekare

* 1 cerip: 1 hektar: 10000 metrekare

* 1 büyük dönüm: 2720 metrekare

* 1 eski dönüm: 919 metrekare

* Irak feddanı: 183000 metrekare

* Mısır feddanı: 4200 metrekare

* 1 mimar arşını kare: 0,574 metrekare

* 1 arşın kare: 0,426 metrekare

* 1 endaze kare: 0,422 metrekare


c) Hacim ölçüleri

* 1 İstanbul kilesi: 37 litre

* 1 dolu (yarımlı): 18,5 litre

* 1 şinik: 9,25 litre

* 1 fortin (tahıl için):132,664 litre

* 1 kile (tahıl için): 33,166 litre

* 1 almud (sıvılar için): 5,2368 litre


d) Ağırlık ölçüleri

* 1 taffu: 1956,6238 gram

* 1 okka: 400 dirhem: 1283,0320 gram

* 1 miskal: 1,5 dirhem: 4,807 gram

* 1 dirhem: 3,208 gram

* 1 batman: 6 okka: 7,692 kilogram

* 1 kantar: 44 okka: 56,408 kilogram

* 1 çeki: 176 okka: 225,798 kilogram: 4 kantar

* 1 denk: 0,801 gram

* 1 kırat: 0,2004 gram

* 1 zerre: 0,0015 gram

* 1 Konya çeyreği: 34 kilogram

* 1 Konya kilesi: 176 kilogram
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com