Eskişehir Odunpazarı'nda 10 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Eskişehir Odunpazarı'nda 10 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

T.C. Eskişehir 6. İcra Dairesi, Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, 75. Yıl Mahallesi, 19564 ada 6 parselde yer alan fabrikayı 10 milyon TL'ye satıyor...


T.C. Eskişehir 6. İcra Dairesi tarafından, Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, 75. Yıl Mahallesi, 19564 ada 6 parselde yer alan fabrika 10 milyon TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 9 Nisan tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek.

Eskişehir Odunpazarı

İlan metni:

T.C. ESKİŞEHİR 6. İCRA DAİRESİ 2018/9118 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, 75.Yıl. Mahallesi, 19564 Ada, 6 Parsel sayılı Bahçeli Kargir İdare ve Fabrika Binası niteliğindeki 20.065,94 m2 yüzölçümlü taşınmazın arsa üzerinde 2 katlı idari bina, fabrika binası ve arsanın arka kısmında ek fabrika binası yapılmıştır.
İdari Bina ;
İdari bina zemin ve 1. Kattan oluşmaktadır. Betonarme karkas sistemde yapılmıştır. İdari bina 376,00m2 oturma alanına sahip olup yaklaşık toplam alanı 752,00m2 dir. Bina zemin katında kazan dairesi koridor, mutfak bay ve bayan wc çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere 6 adet oda ve üst kata çıkış merpenin bulunduğu hol bulunmaktadır. Üst katta ise salon, koridor, hol, 6 adet oda ve wc lerin olduğu görülmüştür. Koridor, hol, mutfak ve bazı odaların zeminin seramik ve mermer kaplandığı, odaların bir kısmının (ofis olarak kullanılan) zemininin ise ahşap laminant parke kaplandığı görülmüştür. Salon ve bazı oda tavanlarına asma tavan yapılmıştır. Tavanlarda spot aydınlatma kullanılmıştır. Bina duvarları sıva üzeri plastik esaslı boya yapılmıştır. Wc lerin zemin ve duvarları seramik kaplanmıştır. Pencerelerin bir kısmı pvc bir kısmı alüminyum doğrama yapılmıştır. Kapılar ahşap doğrama yapılmıştır. Mutfak kısmında tezgâh yapılmıştır. İdari binada kalorifer sitemi mevcut olup doğalgaz kullanılacak şekilde tesisat yapılmış ancak keşif anında radyatörlerin bir kısmının söküldüğü, kazanın söküldüğü kalorifer tesisatının çalışamayacak durumda olduğu görülmüştür.
Fabrika binası;
Fabrika binası 6000,00m2 kapalı alana sahip olup betonarme prefabrik elamanlar ile yapılmıştır. Fabrika alanı zemini vakumlu beton yapılmıştır. Duvarları sıva üzeri plastik boya yapılmıştır. İdari binadan geçiş için kapı yapılmıştır. Araç giriş çıkışı için otomatik olarak açılır kapanır kapılar yapılmıştır. Ancak keşif anında kapıların sökülüp götürüldüğü görülmüştür.
Binanın çatısı betonarme prefabrik kirişler üzeri demir profil ile yapılmış ve üzeri alüminyum sandviç panel ile kapatılmıştır. Binanın güney ve kuzey tarafında fabrika alanına ek yapılmış olup kuzey tarafındaki bölüm alanı 464,00m2 ve güney tarafındaki bölüm alanı 418,00m2 dir. Ayrıca fabrika binasının batısına 868m2 sundurma yapılmıştır. Ana binaya ek olarak yapılan ve üretim bölümü olarak ta kullanılan alan ise 3662,00m2 dir. Binada çatı demir profiller ve sandviç panel ile yapılmıştır. Zeminler vakumlu beton yapılmıştır. Parsel üzerindeki kapalı fabrika alanı toplam olarak ilaveler ile birlikte 11412m2 dir. Keşif anında binada daha önceden bulunduğu anlaşılan bir adet 34,5 kV 2000 kVA transformatör söküldüğü yerinde olmadığı görülmüştür. Fabrika binasında ve ek yapılarda kısmen çatılardaki alüminyum sandviç panellerin söküldüğü, duvarların kırıldığı binanın harabe halde olduğu içinde hiçbir makine aksamının olmadığı tamamen boşaltıldığı görülmüştür.
İdari bina çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yayınlanan inşaat maliyetleri cetveline göre III. SINIF A gurubu yapılardan fabrika binalarının II. Sınıf C gurubu yapılardan olduğu görülmüştür. Yapının yaşı dikkate alındığında yıpranma oranının % 20 olabileceği ancak binalarda verilen hasarlarda dikkate alındığında idari binada yıpranma oranının %25 fabrikabinasındaise%40olabileceğikanaatinevarılmıştır. Taşınmazın inşaat ruhsatı fabrika binası için 1998 yılında alınmıştır. Yapı kullanma izin belgesi ise 2011 yılında alınmıştır. Ek bina için inşaat ruhsatı 2002 yılında alınmıştır.
Taşınmazın girişinde bekçi kulübesi mevcut olup çevre tanzimi kapsamında çevre tel örgüsü yapılmıştır. Zemine beton parke kilit taşı döşenmiştir. Parsel sınırın çeşitli ağaçlar dikilmiştir.
D-Taşınmazın bulunduğu bölge özellikleri;
Taşınmaz şehir merkezine(valiliğe ) kuş uçuşu 12135 mt mesafededir. Eskişehir-Bursa kara yoluna 1300mt mesafededir. Şehrin ticari faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelere uzak mesafededir. Fabrikalar bölgesinde olup elektrik, su, doğalgaz, iletişim, ulaşım ve tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Eskişehir organize sanayi bölgesinin büyük şehirlerin (Ankara, İstanbul, Bursa, Kocaeli) ortasında olması, büyük şehirlerde yer sıkıntısı ve arsa maliyetlerinin yüksek olması nedeni ile Eskişehir organize sanayi bölgesini cazip hale getirdiğinden bölgeye olan talep fazla olmaktadır. Bu durum fiyatlarda bir etken olmaktadır.
F-Emlak vergi değeri;
Taşınmazın bulunduğu sokağın 2020 yılı itibarı ile arsa asgari emlak vergi değeri 119,51TL/m2 dir. Ancak Organize sanayi bölge müdürlüğü ürettiği arsaları sanayiciye alt yapısını yaptıktan sonra satmaktadır.
G-Fabrika binası içinde bulunan makinelerin değerlendirilmesi;
Ana fabrika binası içinde makine, trafo, jeneratör gibi hiçbir imalat ve malzemenin olmadığı görülmüştür.
H-Taşınmazın kıymeti:
Taşınmazın konumu, ticari alanlara ve şehir merkezine mesafesi, alanı, piyasadaki arz talep dengesi dikkate alındığında serbest piyasadaarsadeğerinin150,00TL/m2olabileceğikanaatinevarılarakdeğeri aşağıda hesaplanmıştır.
Arsa bedeli 20066,19m2 x 230,00TL/m2 = 4.615.223,70 TL
Bina bedeli 11412m2x 820,00TL/m2 x(%100-%50 = 4.678.920,00 TL
İdari bina 752,00m2 x 1.100,00TL/m2 x(%100-%25) = 620.400,00 TL
---------------------------------------
Toplam 9.914.543,70TL olup
Bulunan bu değer arsanın serbest piyasa değerini binaların ise yıpranma düşüldükten sonra maliyet değerini göstermektedir. Serbest piyasadaki arz talep dengesi, ülkede ve şehrimizdeki ekonomik yapı , Çevre tanzimi ve diğer imalatlar dikkate alındığında taşınmazın arsa ve binaların satışa esas değeri 10.000.000,00TL (ONMİLYONTL) dır.
Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü nün 18.02.2021tarih ve934 sayılı yazısı gereğince;
1) Katılımcılara geri alım hakkı şerhinin kaldırılması halinde;
4562 sayılı OSB Kanununun,
Madde 15: ‘' OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. ‘' ; ‘' Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.''
Madde 18 : ‘' Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu arsalar katılımcılar ve mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez.''
‘'Taşınmazın icra yoluyla satışı dâhil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur."
Ek Madde 1 : ‘' OSB içinde yer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilir. Bu durumda: ‘' Satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.'' ; ‘' Finansal kiracının, bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen niteliklere sahip olması zorunludur. ‘' ; ‘' Finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, Finansal Kiralama Şirketi mülkiyetinde bulunan taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal kiralama da dâhil olmak üzere kiraya vermek zorundadır. Bu durumda eski finansal kiracının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı veya kiracı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Finansal kiralama şirketi taşınmazı iki yıl içinde satmaz veya kiraya vermez ise taşınmaz OSB tarafından finansal kiralama bedeli üzerinden satın alınabilir.'' ; ‘' Bu maddedeki yasaklara aykırılığın mahkemece tespiti hâlinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun satış tarihindeki bedeli ile geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır. ‘' ;
Şeklinde olup; Satışı yapılacak kuruluş için tapu kaydında şerhlerin tapu tescilinin yapılması aşamasında işlenmesi gerekmektedir.
2) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ona dayanarak çıkartılan Yönetmeliğin Madde 54 ve 55'te belirtilen ve aşağıda verilen tesisler kurulamaz
Kurulamayacak tesisler
MADDE 54 – (1) OSB'lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:
a) Karma ve ihtisas OSB'lerde;
1) Ham petrol rafinerileri,
2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri,
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
9) İhtisas OSB'nin kendi üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklardan enerji üreten tesisler hariç olmak üzere İhtisas OSB'lerin kuruluş protokolünde belirtilmeyen alanlarda faaliyet gösteren tesisler.
b) Karma OSB'lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
7) Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri,
8) Katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile toksit, tıbbi ve tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiyle berteraf edilmesine yönelik tesisler,
9) (Değişik:RG-16/4/2020-31101) Sanayi parselleri ile hizmet destek alanlarında katılımcının kendi ihtiyacı için kurulanlar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üreten tesisler
kurulamaz.
(2) Bu madde hükmünden, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin OSB yönetimlerince alınması kaydıyla;
a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı ile atık ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler,
b) Ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji üreten tesisler,
c) (Değişik:RG-16/4/2020-31101) OSB'ye ait teknik altyapı alanında olması ve müteşebbis heyet/genel kurul kararı alınması şartı ile geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri
müstesnadır.
(3) (Değişik:RG-16/4/2020-31101) Birinci ve ikinci fıkra haricinde, OSB'de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında OSB'nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir. İlgilinin Bakanlığa başvurması üzerine, OSB tarafından OSB'de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir.
Arsa tahsisi
MADDE 55 – (1) Arsa tahsisleri, onaylı parselasyon planına göre alt yapısı tamamlanmış alanlarda müteşebbis heyet veya genel kurulun belirlediği prensipler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılır. Ancak onaylı parselasyon planına göre altyapısı tamamlanmamış alanlarda; altyapının tamamlanmamış olmasına rağmen 60 ıncı maddede belirtilen sürelere de uyulacağına ilişkin muvafakat alınması koşuluyla arsa tahsisi yapılabilir.
(2) Tahsisi veya satışı yapılmamış parseller OSB'nin internet sitesinde sürekli ve güncel olarak yayımlanır, yayımlamayan OSB yönetim kurulu görevini yerine getirmemiş sayılır.
(3) Arsa tahsis talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler OSB'ye yazılı olarak başvururlar. Tahsis talepleri 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Ret edilen talepler gerekçeli ve yazılı olarak Bakanlığa ve talep sahibine en geç 15 gün içerisinde bildirilir. Taleplerin uygun bulunması halinde, başvuru tarihindeki parsel tahsis fiyatı esas alınır ve yatırımın ihtiyaç duyduğu alan büyüklüğüne göre parsel tahsis edilerek ilgililere yazılı olarak bildirilir. Arsa tahsisi, yönetim kurulunun tahsis kararını müteakip OSB tarafından 10 iş günü içerisinde ilgililere yazılı olarak bildirilir ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde (Mülga ibare:RG-6/8/2019-30854) (…) arsa tahsis sözleşmesinin imzalanması ile kesinleşir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde talep sahibince sözleşme imzalanmaması durumunda tahsis kararı geçersiz sayılır.
(4) Yabancı katılımcıların arsa tahsis talepleri, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
(5) Bu Yönetmelikte belirtilen Bakanlık kredileri kullanımı hariç olmak üzere, tahsis veya satışı yapılan parseller üzerinde katılımcının muvafakati alınmaksızın OSB tüzel kişiliği tarafından hiçbir suretle gerçek veya tüzel üçüncü şahıslar lehine ipotek, rehin gibi işlemler tesis edilemez.
(6) Her halükarda OSB tarafından tahsis edilecek veya satışı yapılacak parsel üzerinde ipotek, rehin vb. işlem bulunması halinde parsel tahsisi yapılacak gerçek veya tüzel kişi bu durumdan haberdar edilir. Ayrıca parselin ipotekli, rehinli vb. olduğu hususunun arsa tahsis sözleşmesinde yer alması zorunludur.
(7) OSB'nin teknik alt yapı hizmetlerinin gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve üstyapı tesislerini yapacak kamu veya özel kurum ve kuruluşların tabi olduğu mevzuat nedeniyle bu tesislerde mülkiyet devri gerekmesi halinde, müteşebbis heyet veya genel kurul kararı ile arsanın mülkiyeti ilgili kamu veya özel kurum ve kuruluşlara devredilebilir. Bu çerçevede mülkiyeti devredilen arsalar, devir amacı dışında kullanılamaz ve amacının sona ermesi halinde, bu arsa yılı içerisinde OSB tüzel kişiliğine devredilir.
OSB'de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) "Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarını OSB'nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,
ç) "OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması." şeklindedir.
Kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcı olup olmadığının tespiti açısından "Arsa Talep Formu" eksiksiz olarak doldurur ve Bölge Yönetim Kuruluna sunulduktan sonra, alıcının OSB katılımcısı olup olamayacağı belirlenir.
Bu nedenle taliplilerin ihaleden önce OSB'den uygunluk belgesi alması gereklidir.
Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Şehitler Caddesi No:13 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
Yüzölçümü : 20.065,94 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli plan içindedir.E:0,70, Ön Ve Arka Cepheden 20mt yan parsellerden 12 mt çekme mesafesi şeklinde uygulama mevcuttur.
Kıymeti : 10.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında 18.01.2011 tarih ve 967 yev.sayı ile "5807 3.MADDE Taşınmazın icra yoluyla satısı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk görüsü alınması zorunludur. OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satısına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satısına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satısı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, Bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşu satılması halinde kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek ve tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır. 5807 4.MADDE:Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satısı dahil 3. kişilere devrinde osb den uygunluk görüsü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhüdler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır."
Tapu kaydında 22.11.2019 tarih ve 40254 yev. sayı ile "3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir."
1. Satış Günü : 09/04/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 07/05/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : 6 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat ESKİŞEHİR

Eskişehir Odunpazarı

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İşbu satış ilanı dosyamızdan tebliğ yapılamayan tüm tapu ilgililerine tebliğ hükmündedir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9118 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.