04 / 12 / 2023

Ev sahibinin kiracıyı evden çıkarma süresi 2022!

Ev sahibinin kiracıyı evden çıkarma süresi 2022!

Kiracısını evden çıkarmak isteyen mal sahipleri kiracıyı çıkartma şartlarını ve süresini araştırıyor. İşte ev sahibinin kiracıyı evden çıkarma süresi 2022...EV SAHİBİNİN KİRACIYI EVDEN ÇIKARMA SÜRESİ

Kiraya veren, kira sözleşmesini; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 

Ev sahibinin kiracıyı evden çıkarma süresi 2022!

Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, 

belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

 

Yasal kira artışı yapmayan kiracının tahliyesi!

Kontratsız kiracı oturtmanın cezası var mı?

Kiracının evi satılırsa ne olur?

Geri Dön