15 / 08 / 2022

Faruk Aksu: Kentsel dönüşüm kırsal alanlarda da zorunlu hale geldi!

Faruk Aksu: Kentsel dönüşüm kırsal alanlarda da zorunlu hale geldi!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu kentsel dönüşümün sadece büyükşehirlerde değil sel, heyelan, taşkın gibi nedenlerden ötürü kırsal alanda da zorunluluk ve öncelik haline geldiğini söyledi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu yaptığı açıklamada "Türkiye'nin tamamını kapsayacak bir çalışmayla fay hatları, dere yatakları, kıyı şeritleri, tarım alanları ve doğal yapılar gibi imara uygun olmayan alanların tespit edilerek yerleşime kapatılması, üst ölçekli planların tamamlanması suretiyle yer seçiminde yaşanan karmaşanın giderilerek, düzenli kentleşmenin altyapısının oluşturulması büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri üzerindeki müzakerelerde milletvekilleri söz aldı.

CHP  İzmir  Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, İzmir'deki depremden sonra yaşanan süreçte gösterdiği iyi niyetli çabalarından dolayı teşekkür etti. 

Çevre ve şehircilik konularının önemine değinen Sındır, bakanlığın bütçesinin önceliklerinde ve bütçe tercihlerinde sorunlar bulunduğunu savunarak, 2021 yılı bütçesinin yetersiz olduğunu belirtti.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu çevreyi koruma, doğal kaynakları kullanma, afete karşı duyarlı olma, yaşanabilir bir konuta sahip olma gibi hususların kentleşme, konut, afet ve çevreye ilişkin politikaların oluşturulmasındaki önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Kentleşme politikalarının esasını yerleşimlerin afete duyarlı olması, doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve yaşatılması, kentlilik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlanması, su kaynaklarının ve çevrenin korunmasının oluşturması gerektiğini belirten Aksu, "Yaşanılabilir kentlerin oluşturulabilmesi için ulaşım altyapısı tamamlanmış, çağdaş, donanımlı konut alanları yanında gerekli altyapıya sahip endüstri, teknoloji ve sanayi bölgeleriyle mali ve ticari merkezler oluşturulması önemlidir." diye konuştu.

Doğal afetlerin zararlarının en aza indirilebilmesi için afete maruz kalmadan önce önlemlerin alınmasının önemine değinen Aksu, "Türkiye'nin tamamını kapsayacak bir çalışmayla fay hatları, dere yatakları, kıyı şeritleri, tarım alanları ve doğal yapılar gibi imara uygun olmayan alanların tespit edilerek yerleşime kapatılması, üst ölçekli planların tamamlanması suretiyle yer seçiminde yaşanan karmaşanın giderilerek, düzenli kentleşmenin altyapısının oluşturulması büyük önem taşımaktadır." dedi.

Aksu, dönüşüm çalışmalarının her aşamasının yerleşim yeri sakinlerinin bilgisi dahilinde yapılması gerektiğini söyleyerek, yapılaşmada estetik değer ve kültürel kimlik oluşturulmasının önem arz ettiğini, bina üretiminde ise depreme dayanıklılığı esas alan teknoloji ve standart malzeme kullanımı sağlamanın şart olduğunu söyledi.

Aksu, kentsel dönüşümün sadece büyükşehirlerde değil sel, heyelan, taşkın gibi nedenlerden ötürü kırsal alanda da zorunluluk ve öncelik haline geldiğini belirterek, "Dönüşüm alanlarında ortaya çıkan kentsel değer artışının yönetilmesine ilişkin sorunların mutlaka giderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, imar planları üzerinden rant baskısı yapılmasının da önüne geçilmelidir." dedi.

Kentsel dönüşümde yeni devir!