Fethiye'de 4.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Fethiye'de 4.5 milyon TL'ye satılık arsa! Fethiye'de 4.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Fethiye Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Karagözler Mahallesi'ne bağlı Zeytindibi Mevkiideki arsa satışa sunuluyor. İhale 26 Aralık'ta gerçekleşecek...

Fethiye İlçesi'ne bağlı Karagözler Mahallesi'ne bağlı Zeytindibi Mevkiideki arsa ihale ile satışa sunuyor. 1.313 metrekare büyüklüğündeki turistik tesis alanı imarlı arsa için toplam muhammen bedeli 4 milyon 596 bin TL olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 26 Aralık 2018 tarihinde yapılacak.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Fethiye Milli Emlak Müdürlüğünden:

İlçemizde bulunan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Fethite Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yukarıda belirtilen gün ve saatte toplanacak komiston tarafından yapılacaktır.

1) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar,
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi
b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus kayıt örneği veya aslını ibraz etmek şartıyla, sürücü belgesi ve pasaport örneklerini vermeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri
c) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi
d) Geçici teminatı mektuplarının 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27. maddelerine göre düzenlenmesi, süresiz olması ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektubu toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de teminat mektubunda gösterilmesi zorunludur.

2) İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Fethiye Milli Emlak Müdürlüğünden ücretsiz görebileceklerdir.

3) İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Komisyon sorumlu değildir.

4) İhale saatine kadar Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.