Fethiye'de icradan 1.4 milyar TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Fethiye'de icradan 1.4 milyar TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Fethiye1. İcra Dairesi, Fethiye'nin Üzümlü ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunu satışa çıkardı. Söz konusu istasyonun satış bedeli 1 milyar 400 milyon TL olarak belirlendi.


FETHİYE 1. İCRA DAİRESİ

2012/2983 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRIMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İli Fethiye İlçesi Üzümlü Mah. Gökyer Mevkii 2459 parsel nolu 2.982,00 m2 yüzölçümlü tarlanın tamamı Durmuş Demirci Bulvarı üzerinde imar planına göre Akaryakıt ve LPG satış istasyonu tanımlı Emsal inşaat alanı 0. 20 olan taşınmazdır. Parsel içerisinde 2 adet betonarme bina . 1 adet ahşap bina ve 4 adet akaryakıt pompası ve üzerinnde çelik kanopi vardır .2. betonarme bina yaklaşık 10 yıllıktır. Restorant olarak inşa edilmiştir.Bina 1 kat ve 100 m2 dir Sıvalı ve boyalıdır. Çatı kaplaması kiremittir. Doğramalar PVC dir Zeminleri seramiktir .3. ahşaph bina 1 kat 150 m2 dir Tabanları seramik kaplıdır. Akaryakıt istasyonu olarak yapılan tesis mevcut durumuyla kapalıdır . Bahçesinde 30 m2 havuz ve 7 adet muhtelif ağaçlar vardır Fethiye Belediyesinin Ulaşım . su ve kültürel imkanlarından yararlanır.


Yüzölçümü : 2.982 m2

Kıymeti : 1.400.000.000.00 TL

KDV Oranı :%18

1. Satış Günü : 15/10/2015 günü 09:20 -09:30 arası

2. Satış Günü : 09/11/2015 günü 09:20 -09:30 arası

Satış Yeri : Fethiye Adliyesi Ek Binasında bulunan 1. İcra Müdürlüğünde

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırmatarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/2983 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları . tebligat yapılamama ihtimaline binaen iş bu ilan tüm alakadarlara tebliğ mahiyetinde olduğu ilan olunur 21/08/2015