Çukurova Balkon

Gayrimenkul sermaye iradı hadleri 2015!

Gayrimenkul sermaye iradı hadleri 2015! Gayrimenkul sermaye iradı hadleri 2015!

Gayrimenkulünü 2014 yılı içerisinde kiraya veren mal sahipleri belli koşullarda 2015 yılında gayrimenkul sermaye iradı ödemek ile mükellef oluyor. İşte gayrimenkul sermaye iradı hadleri 2015...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Gayrimenkul sermaye iradı hadleri 2015!

Gayrimenkulünü 2014 yılı içerisinde kiraya veren mal sahipleri belli koşullarda 2015 yılında gayrimenkul sermaye iradı ödemek ile mükellef oluyor.


Senede 2 eşit taksit halinde ödenebilen gayrimenkul sermaye iradı için her sene istisna haddi belirleniyor. Elde edilen gelirin bu sınırı aşması halinde vergi mükellefi olunuyor. Bu sınırdan düşük gelir elde edenler vergi ödemelerinden muaf oluyor.


Gayrimenkul sermaye iradı istisna hadleri 2015..

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;


Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2014 yılı için 3.300 TL) aşanlar,


İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2014 yılı için 27.000 TL) aşanlar, 


(Beyanname verme sınırı olan 27.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.)


Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2014 yılı için 1.400 TL) aşanlar, yıllık beyanname vermek ile yükümlü oluyor. 


Beyannameler 25 Mart'a kadar veriliyor. Vergi dairesine gidilerek verilen gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi, internet üzerinden de verilebiliyor.


Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekiyor. Beyanname, geliri elde eden aile bireyi adına düzenlenerek imzalanıyor.


Küçük ve kısıtlıların mükellef olması durumunda bunlar adına verilecek olan yıllık gelir vergisi beyannamesi veli, vasi veya kayyum tarafından imzalanıyor.


Mal ve haklara hisseli olarak sahip olunması halinde, her ortağın sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirlerini beyan etmesi gerekiyor. 


Gayrimenkul sermaye iradı ödenen anlaşmalı bankalar!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com