Çukurova Balkon

Gaziantep 2. OSB'de 3.1 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Gaziantep 2. OSB'de 3.1 milyon TL'ye icradan satılık fabrika! Gaziantep 2. OSB'de 3.1 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Sam Mahallesi'nde yer alan prefabrik fabrika binası ve arsası 3 milyon 154 bin 100 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Taşınmaz Kaydı : Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Sam Mah. 133 Ada, 6 Parselde kayıtlı 4.826,00 yüzölçümlü, Tek Katlı Prefabrik Fabrika Binası ve Arsası

 

Özellikleri : Taşınmaz tapu kayıtlarında da cinsi tek katlı prafabrik fabrika ve arsası olarak belirtildiği gibi parsel üzerinde bir sanayi yapısının olduğu görülmüştür. Yapılar kısmen betonarme, kısmen prefabrik olarak yapılmış sanayi yapısı olduğu görülmüştür. Fabrika sahası içerisinde şu bölümler yer almaktadır. Fabrika alanına girişin sağ tarafında bekçi kulübesi, girişe göre sol tarafta idare binası ile sosyal tesisler, yine karşı tarafta fabrika bölümleri bulunmaktadır. Parselin çevresi belli bir yüksekliğe kadar bahçe duvarı ile çevrilmiştir. Bu tesis içerisindeki ulaşımı sağlamak amacıyla bahçe mesafeleri içerisinde kalacak şekilde saha blokaj betonları yapılmıştır. Konu edilen bu tesis Gaziantep 2. Organize Sanayi içerisinde bulunmaktadır, parselin çevresi tamamen sanayi yapısı olarak teşekkül etmiş olup genelde üretimleri iplik, un, makarna,halı imalatı gibi tesislerin olduğu görülmüştür.

 

Kıymeti : 3.154.100,00 TL
1. Satış Günü : 01/03/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 29/03/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

 


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/136046 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.11/01/2018