Gaziantep'te 6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Gaziantep'te 6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul! Gaziantep'te 6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Gaziantep İcra Dairesi, Oğuzeli ilçesinde bulunan imalathaneyi 6 milyon 71 bin 283 TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 2 Nisan 2020 günü gerçekleşecek.


Gaziantep İcra Dairesi, Oğuzeli ilçesinde bulunan imalathaneyi satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 6 milyon 71 bin 283 TL olarak belirlendi. 

T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazlar:
-Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Gürsu Mah. Çapıtlı Çallı Mevkii, 5836 Parsel, 3.712,13 metrekare, Bulgur İmalatı ve Tarım Ürünleri vasıfla taşınmaz
- Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Gürsu Mah. Çapıtlı Çallı Mevkii, 5837 Parsel, 3.791,47 metrekare, Bağ vasıfla taşınmaz
- Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Gürsu Mah. 167 Ada, 4 Parsel, 1.525,71 metrekare, Arsa vasıfla taşınmazda borçlunun 89263/152571 lik hissesi.
- Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Gürsu Mah. 167 Ada, 5 Parsel, 1.721,03 metrekare, Arsa vasıfla taşınmazda borçlunun 99746/172103 lik hissesi.

Taşınmazlar, Gaziantep 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/426 Esas - 2019/863 Karar Sayılı İlamı ve yine Taşınmazlar Üzerindeki Yapılar Gereği Ticari ve Ekonomik Bütünlük Arz Ettiğinden Bir Bütün Olarak Paraya Çevirilecektir.

Özellikleri:Keşif günü yerinde yaptığımız incelemede; Dava konusu taşınmazın, Gaziantep ili, Oğuzeli ilçesi, Gürsu mahallesi, Mustafa kemal Bulvarı üzerinde No:175'de bulunan prefabrik ve betonarme olarak yapılmış olan sanayi yapısı olduğu görülmüştür. Dava konusu taşınmazın yakın çevresinde bağ, bahçe ve tarla olup; bağ evi şeklinde yapılaşmalar vardır. Dava konusu taşınmazın 330 m doğusunda mahserehanı camisi ve kuş uçumu olarak 1.03 kilometre uzaklıkta Gürsu mahalle merkezi vardır. Dava konusu taşınmazın kuş uçumu olarak 2.13 km batısında şehrin önemli ana arterlerinden olan Gaziantep havaalanı yolu vardır. Dava konusu taşınmazın kuş uçumu olarak 4.31 kilometre kuzeybatısında Hasan Kalyoncu Üniversitesi bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın kuş uçumu olarak 3.99 kilometre güneyinde Gaziantep havalimanı vardır. Dava konusu taşınmaz şehir merkezine kuş uçumu olarak yaklaşık 13.29 kilometre uzaklıktadır. Elektrik ve suyu vardır. Ulaşım problemi yoktur. Her türlü altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Dava konusu taşınmazın yaklaşık olarak 23 yıllık olduğu tespit edilmiştir. Keşif günü yerinde yapılan incelemede sanayi yapısının aşağıdaki bölümlerden oluştuğu tespit edilmiştir. Bulgur Üretim kısmı: Fabrika üç katlı betonarme karkas olarak yapılmıştır. Tabanı beton kaplama, duvarları ince sıva üzeri plastik boyalıdır. Çatısı izoleli aliminyum sanpiç panel malzeme ile kaplanmıştır. Fabrikanın dışı sıvalı ve boyalıdır. Sıva çatlaklan vardır. Betonarme bulgur üretim kısmının inşaat alanı ekiyle beraber 1.831,50m2 dir. Bulgur Dövme kısmı: Fabrika iki katlı betonarme karkas olarak yapılmıştır. Zemin katında mutfak, yemekhane, labaratuar, yem depo odaları bulunmaktadır. Mutfak, yemekhane ve labaratuann tabanı seramik kaplama, duvarları fayans kaplıdır. Yem depolarının duvarları ince sıva üzeri plastik boyalıdır. Fabrikanın dışı sıvalı ve boyalıdır. Sıva çatlakları vardır. Betonarme bulgur dövme kısmının inşaat alanı 217,26 metrekaredir. Bulgur Kurutma kısmı: Fabrika tek katlı çelik konstriksüyon olarak yapılmıştır. Tabanı beton kaplama yapılmıştır. Duvarlan boyalı trapez saç ile kaplanmıştır. Çelik konstriksüyon bulgur kurutma kısmının inşaat alanı ekiyle beraber 295,00 metrekaredir. Torna Atölyesi: Atölve tek katlı çelik konstriksüyon olarak yapılmıştır. Tabanı beton kaplama yapılmıştır. Duvarlan boyalı trapez saç ile kaplanmıştır. Çelik konstriksüyon Atölyenin inşaat alanı 75.00 metrekaredir. Bulgur Paketleme kısmı: Fabrika tek katlı Prefabrik olarak yapılmıştır. Tabanı beton kaplama, duvarlan 2.50m'ye kadar fayans kaplı, ondan sonra trapez saç ile kaplama yapılmıştır. Çatısı izoleli aliminyum sanpiç panel malzeme ile kaplanmıştır. Fabrikanm dışı boyalı saç ile kaplamadır Prefabrik bulgur paketleme kısmının inşaat alanı ekiyle beraber 1.200,00 m2 dir. İdare kısmı: Betonarme karkas olarak iki katlı inşa edilmiştir. Binanın dış kısmı sıvalı ve boyalıdır. İdare binasının Zemin katında, çalışma odası, mutfak, bir adet wc ve lavabo bulunmaktadır. Zemin katının; tabanları giriş kısmı laminant parke kaplamadır. Duvarları ince sıva üzeri su bazlı boya yapılmıştır. Kapılar alimunyum doğramadan yapılmıştır. Zemin katın girişine alimiyum doğramadan cemakan yapılmıştır. Banyo, wc ve lavabonun tabanları seramik, duvarları fayanstır. Zemin katı 1. normal kata bağlayan betonarme merpen karo plaka kaplıdır. Zemin katın tavanına asma tavan yapıldığı görülmüştür. İdare binasımn 1. normal katında çalışma odaları bulunmaktadır. 1.katının; koridorların tabanı seramik, odaların tabanları laminant parke kaplamadır. Duvarlan ince sıva üzeri kağıt kaplama yapılmıştır. Kapılar ahşap üzeri yağlı boyadır. Pencereler PVC dir. Betonarme karkas olarak yapılan idare binasının inşaat alanı 286.32 metrekaredir. Bekçi Kulübesi : Betonarme karkas olarak yapılmıştır. Duvarlan ince sıva üzeri ahşap kaplama yapılmıştır. Kapı demir doğramadan ve penceresi PVC dir. Tabanı mermer plaka yapılmıştır. Betonarme karkas bekçi külübesinin muhasebe birosu olarak kullanılmaktadır, inşaat alanı 30,93 metrekaredir. Su Antma deposu: Depo tek katlı çelik konstriksüyon olarak yapılmıştır. Tabanı beton kaplama yapılmıştır. Duvarları boyalı trapez saç ile kaplanmıştır. Çelik konstriksüyon Atölyenin inşaat alanı 20.00 metrekaredir. Kantar : Bahçede hazır yapım külübesi ile beraber bir adet 60 tonluk tır kantarı bulunmaktadır. Bahçe duvarı: 424 m uzunluğunda, kısmen 2,00m, kısmen 2,50 m, kısmen l,80 ve 1.60 m bir yüksekliğe kadar briketten bahçe duvarı yapılmış olup kısmen sıvalı ve boyalıdır. Taşınmazın girişine iki adet demir doğramadan raylı demir kapı yapılmıştır. Yer yer aşınmaların olduğu yüzeylerinin deformasyona uğradığı görülmüştür. Saha betonu: Tesisin bahçe kısmında kalan bölümünde 6.500,00 metrekare saha betonu ile kaplanmıştır. Yer yer aşınmaların olduğu yüzeylerinin deformasyona uğradığı görülmüştür. Sundurma çatılı otopark alanı: Kare ve dikdörtgen ve boru demir profılerden yapılmış demir iskelet üzerine saç kaplanmış olup; tabanı beton yapılmıştır. Yer yer aşınmaların olduğu yüzeylerinin deformasyona uğradığı görülmüştür. Alanı 110 metrekaredir. Sundurma çatı: Bulgur üretim bölümünün önüne demir profilden yağmurluk yapılmıştır. Çatısı trapez saç ile kaplanmıştır. Alanı 160 metrekaredir. Soyunma odası, depo, tuvalet: Betonarme karkas olarak yapılmıştır. Duvarları ince sıva üzeri plastik boya yapılmıştır. Kapı demir doğramadan ve penceresi PVC dir. Tabanı beton kaplanmıştır yapılmıştır. kısmen sıva ve boya dökülmelerinin olduğu görülmüş olup; inşaat alanı 80,00 metrekaredir. Ahır: Ahır tek katlı çelik konstriksüyon olarak yapılmıştır. Duvarları boyalı trapez saç ile kaplanmıştır. Çelik konstriksüyon Ahırın inşaat alanı 119,00 metrekaredir.

- İşletme içerisinde yapılan araştırma ve incelemede makinaların; genelde yeni, sağlam ve çalışır durumda olduğunun görüldüğü ancak işletmenin gayri faal olduğu,
- Haciz sırasında işletmede bulunan birçok makine tespit edilmesi ya da sonradan modernizasyonu yapıldığı ya da ilave edildiği, görülmüş ve anlaşılmıştır.
- Aşağıda belirtilen makinalar ve ekipmanlara ait kıymet taktiri: amortisman bedelleri, yıpranma bedelleri düşülerek ve serbest piyasa fiyatları ile ekonomik piyasa koşulları dikkate alınarak tespit edilmiştir.
İmar Durumu :Gaziantep ili, Oğuzeli ilçesi, Gürsu mahallesi, 167 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar, 1/1000'lik imar planında Taks=0.10 , Kakas =0.15 , A2, ayrık nizam konut yapı adasına denk gelmekte olup imar parselleridir. Gaziantep ili, Oğuzeli ilçesi, Gürsu mahallesi 5836 nolu parselde kayıtlı taşınmaz tapuda Bulgur imalatı ve tarım ürünleri niteliğinde olup Kadastro parseli, 5837 nolu parsel ise bağ niteliğinde olup kadastro parselidir.
Kıymeti : 6.071.283,80 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : 3402 Sayılı Kanunun Ek-1. Maddesi Uygulamasına Tabidir
3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi Gereğince Kısıtlıdır.
1. Satış Günü : 02/04/2020 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 28/04/2020 günü 10:15 - 10:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/140616 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.07/02/2020