2015 takas harcı

2015 takas harcı

Tapuda trampa işlemiyle ilgili hükümlere Türk Borçlar Kanunu'nda yer veriliyor. Peki, 2015 trampa harcı ne kadar?

Tapu takas harcı 2017!

Taşınmaz malların devir işlemleri, satış ve bağış ile yapılabildiği gibi takas ile de yapılabiliyor. Peki, tapu takas harcı 2017 ne kadar?

Yeni ev sahipleri 2015'te 9.5 milyar TL tapu harcı ödedi!

2015 yılında 1 milyon 289 bin 320 konutun satıldığı Türkiye'de yeni ev sahipleri, tapu harçları için kesenin ağzını açarak 9 milyar 577 milyon 653 bin lira ödedi.

2015'te 99.1 milyon TL yurtdışı çıkış harcı TOKİ’ye aktarıldı!

2015’te yurtdışı çıkış harcından 99.1 milyon TL gelir elde edildi. Maliye Bakanı, harç gelirlerinin TOKİ’ye aktarıldığını hatırlattı. Ağbal, yurtdışı çıkış harcından 2015’te 99 milyon 135 bin TL tahsil edildiğini kaydetti.

Tapu takas harcı 2016!

Taşınmaz malların tapuları satış yolu ile devredilebildiği gibi takas da yapılıyor. Takas işlemi için tapu dairesine belli oranlarda harç ödeniyor. İşte tapu takas harcı 2016..

Tapu harcı 2016 hesaplama örneği!

Tapu satış işlemlerinde 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da satış bedeli üzerinden binde 20 oranında harç tahsil edilecek. Peki, harç nasıl hesaplanır? İşte tapu harcı 2016 hesaplama örneği..

Emlak tapu harcı oranı 2015!

Emlak alım satım işlemleri, taşınmaz malın bağlı olduğu tapu dairesinde yapılıyor. Bu işlemin tamamlanabilmesi için de emlak tapu harcının da ödenmesi gerekiyor. Peki, emlak tapu harcı oranı 2015 nedir? Nasıl hesaplanır?

İnşaat iskan ruhsatı harcı 2015!

Bir yapının inşaat çalışmaların sona erdikten sonra, yapının kullanılabilmesi için iskan ruhsatının alınması gerekiyor. İnşaat iskan ruhsatı için ne kadar harç ödemesi yapılır? İşte inşaat iskan ruhsatı harcı 2015..

Tapu harcı Kasım 2015!

Gayrimenkullerin alım satımı için alıcının satıcıya satış bedelini ödemesi yeterli olmuyor. Tapu Müdürlüğünde yapılan bu işlem için belli bir miktarda tapu harcı ödemesi de yapılıyor. Peki, tapu harcı Kasım 2015 ne kadar?

Emlak alım satım harcı 2015!

Emlak alıp satan kimseler bu işlerini tapu dairesinde yürütüyor. Gerçekleşen devir işlemi için her iki taraf da harç ödemekle mükellef oluyor. Peki, emlak alım satım harcı 2015 ne kadar?

Tapu alım satım masrafı hesaplama 2015!

Tapu dairesinde yapılan alım satım işlemlerin tamamlanması için belli masrafların ödenmesi gerekiyor. Bu masrafların başında tapu alım satım harcı geliyor. İşte tapu alım satım masrafı hesaplama 2015 örneği..

Tapu satış harcı 2015!

Tapu kütüğünde yapılan bu devir işlemleri için belli oranlarda tapu harcı ödemesi yapılıyor. Peki, tapu dairesinde yapılan devir harcında tapu harcı ne kadar? İşte tapu satış harcı 2015..

İntifa hakkı tesisi tapu harcı 2015!

İntifa hakkının tesisi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve tapu harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, intifa hakkı tesisi için gerekli belgeler nelerdir? İntifa hakkı tesisi tapu harcı 2015 ne kadar?

İntifa hakkı terkini harcı 2015!

Bir taşınmaz üzerindeki intifa hakkı sürenin dolması nedeni veya bu haktan feragat edilmesi gibi nedenler ile terkin edilebiliyor. Peki, intifa terkini işlemi nasıl yapılır? İntifa hakkı terkini harcı 2015 ne kadar?

2015 takas harcı

2015 takas harcı 2015 takas harcı

2015 trampa harcı ne kadar?

Trampa, taşınır veya taşınmaz bir malın başka bir malla değiştime işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Trampa edilecek olan malların değerlerinin eşit olması gerekmiyor. 


Tapu trampa işleminde, Borçlar Kanunu hükümlerine göre satışa ilişkin hükümler uygulanıyor. 


Tapu trampa işleminin tapu müdürlüklerinde tascil edilmesi gerekiyor. Trampa işleminin resmiyette geçerli olabilmesi için tescil işlemi şart oluyor. 


Eğer tapu müdürlüğü tescil belgesi oluşturmaz ise trampa tamamlanmamış oluyor. Yani herkes aynı mallara sahip olarak devam ediyor. 


İşlemin mali yönü... 

492 sayılı Harlçar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (20.a) pozisyonuna göre;


Taşınmaz malların, trampa yolu ekli devir ve iktisabında taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerlerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usül Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak...