Tapu satış harcı 2015!

Tapu satış harcı 2015! Tapu satış harcı 2015!

Tapu kütüğünde yapılan bu devir işlemleri için belli oranlarda tapu harcı ödemesi yapılıyor. Peki, tapu dairesinde yapılan devir harcında tapu harcı ne kadar? İşte tapu satış harcı 2015..Tapu satış harcı 2015!

Arsa, arazi, işyeri ve mesken gibi gayrimenkul satan ya da alan kimseler bu işlemlerini tapu müdürlüğünde yapıyor. Tapu kütüğünde yapılan bu devir işlemleri için belli oranlarda tapu harcı ödemesi yapılıyor.


Ancak öncelikle devir için tapu dairesinden randevu alınıyor. Tapu randevusu internetten online bir şekilde alınabildiği gibi, telefonla çağrı merkezi aranarak da alınabiliyor (onlinerandevu. tkgm.gov.tr", ALO 181).


Tapu için gerekli evraklar..

Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- Tapu aslı veya fotokopisi

- 1 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

 

Alıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


Tapu satış harcı 2015..

Tapu dairesinde ödenecek harç emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden binde 20 oranında hesaplanıyor. Bu bedeli hem alıcı hem de satıcı ayrı ayrı ödüyor.


Ayrıca tapu döner sermaye bedeli de yalnız alıcı tarafından 82,50 TL olarak olarak ödeniyor.Tapu bağış işlemleri 2015!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com