belediye gelirleri kanunu 2020

belediye gelirleri kanunu 2020

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yapılan değişiklikler arasında, inşa edilecek binalara ilişkin ruhsat ve izinler, inşaat harcları ve imar harçlarıda yer aldı...

Yeni yapılar inşaat ve imar harcından muaf!

İmar Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren yasa yürürlüğe girdi. Yapılacak yapılara ilişkin ruhsat ve izinler, Belediye Gelirleri Kanunu'na göre alınan bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlardan da muaf olacak. 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No:52!

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No:52, 30991 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mansur Yavaş'dan hafriyat gelirleri Osmanlıspor’a verildi iddiası!

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, hafriyat gelirleri Osmanlıspor’a verildiğini iddia etti.

Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı gündeminde imar var!

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, Bolu Belediye Meclisinin 2019 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda imar ağırlıklı gündem maddeleri konuşulacak.

Avanos Belediye Meclisi'nde imar konuşuldu!

Avanos Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince toplandı. Toplantıda imar konuşuldu.

Emlak vergisi istisnasında süre uzatıldı!

Emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu tarafından alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresinin devam etmesini içeren Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Buna göre vergi istisnası 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.

Belediye gelirlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi!

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi. Kanun teklifi kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi ile Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi sekiz yıla çıkar

Emlak vergisi istisnasına devam!

Emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu tarafından alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresinin devam etmesini içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi mecliste görüşülecek. Buna göre vergi istisnası 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.

Çöp vergisi kime aittir?

Belediye Gelirleri Kanunu gereğince tahsil edilen çöp vergisi yalnız konut ve işyerleri için ödeniyor. Peki, çöp vergisi kime aittir? Vergiyi kim öder?

Çevre temizlik vergisi 2. taksiti son ödeme tarihi 2018!

Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, belediyelerin sunmuş olduğu temizlik hizmeti için Çevre temizlik vergisi ödeniyor.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2018!

Tapu Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Kooperatifler Kanunu ile Beldiye Gelirleri Kanunu'nda düzenlemelerin yapıldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi..

Çevre temizlik vergisi 2017 ödemeleri bitiyor!

Belediye Gelirleri Kanunu gereğince tahsil edilen çevre ve temizlik vergisinde 2. taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona eriyor..

Çevre temizlik vergisi 2.taksit ödeme süresi 2017!

Belediye Gelirleri Kanunu gereğince tahsil edilen çevre temizlik vergisinde 2. taksit ödemeleri Kasım ayı sonuna kadar teslim edilecek..

belediye gelirleri kanunu 2020

belediye gelirleri kanunu 2020 belediye gelirleri kanunu 2020

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi kapsamında, Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un ceza hükümlerinde değişiklik yapılacak.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Yapılacak yapılara ilişkin ruhsat ve izinler, Belediye Gelirleri Kanunu'na göre alınan bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlardan sorumlu olmayacak. Bu yapılara ilişkin belediyece ve il özel idaresince verilen hizmetlerden ücret talep edilmeyecek.

Uygulanacak değişiklik kapsamında, şantiye şeflerine de görevlerini yerine getirmemeleri halinde yaptırım uygulanacak.

Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, yapı denetim kuruluşunun icrai veya ihmali davranışla yeni iş almaktan men cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle; görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, şantiye şefi, proje müellifi gerçek kişiler ile laboratuvar görevlileri, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te kabul...