gedik hakkı şerhi

gedik hakkı şerhi

Gedik hakkı, örfü belde ile aynı anlamı taşıyor. Bugünkü üst hakkı olan gedik ile taşınmaz maliki arazisinde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkı kurabiliyor...

Aile konutu şerhi konulmayan ev satılabilir mi?

Aile konutu şerhi, evin satış sürecinde malik olmayan eşe söz hakkı veriyor. Evin satılabilmesi için eşin izin vermesi gerekiyor. Peki, aile konutu şerhi konulmayan ev satılabilir mi?

Oturma hakkı tapuya şerhi için gerekli belgeler!

Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veriyor. Oturma hakkının tapuya şerh edilebilmesi için bazı belgeler isteniyor. İşte, oturma hakkı tapuya şerhi için gerekli belgeler!

İrtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmesi şerhi!

İrtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmesi ise, irtifak hakkını veren ve alan kimse tarafından imzalanıyor. İrtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescili zorunlu oluyor. Peki, sözleşme şerhi harcı ne kadar?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerhi!

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, bir gayrimenkulün satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı veren bir ön sözleşme olarak karşımıza çıkıyor.Bu sözleşmenin tapuya şerhi söz konusudur.İşte gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerhi..

Geri alım hakkı şerhi!

Sahibine satıcının sattığı gayrimenkulün müşteriden geri alma hakkını veren geri alım hakkı devredilemiyor, ancak miras yoluyla geçiyor. Peki tapuya geri alım hakkı şerhi konabilir mi?

Gedik Holding'in acı günü: Vala Gedik vefat etti!

Gedik Holding Onursal Başkanı Halil Kaya Gedik'in eşi, Hakkı Gedik ve Hülya Gedik'in annesi Vala Gedik hayatını kaybetti. Cenaze bugün ikindi namazını müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nden kaldırılacak ve defnedilecek...

Oturma hakkının tapuya şerhi!

Oturma hakkı, hak sahibine bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veriyor. Oturma hakkının tapuya şerh edilmesi gerekiyor mu? Oturma hakkının tapuya şerhi nasıl yapılır?

İrtifak hakkı şerh edilebilir mi?

Gayrimenkul hukukunda irtifak hakkı sahibine, gayrimenkulün kullanım hakkını veriyor. Peki, irtifak hakkı şerh edilebilir mi? Tapuya irtifak hakkı şerhi konulması için gerekli olan belgeler nelerdir?

İrtifak hakkı şerhi nasıl yapılır?

Gayrimenkulün bir başkası tarafından kullanılmasına izin verildiği takdirde, irtifak hakkı da verilmiş oluyor. İrtifak hakkı tapuya şerh edilebiliyor. Peki, tapuya irtifak hakkı şerhi nasıl yapılır?

İrtifak hakkı tapuya şerh için gerekenler!

Tapuda irtifak hakkı şerhi Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü yönünden uygulanan farklı işlemlerle gerçekleşiyor. Peki, irtifak hakkı tapuya şerh işlemi için gereken belgeler nelerdir?

İrtifak hakkı tapuya şerhi nasıl yapılır?

Bir taşınmaz mal üzerine, diğer bir gayrimenkul veya şahıs lehine kurulan ve hak sahibine sınırlı bir yararlanma sağlayan hak olarak tanımlanan irtifak hakkı tapuya şerhi nasıl yapılır?

İrtifak hakkı şerhi nedir?

İrtifak hakkı, bir taşınmaz mal üzerine, diğer bir gayrimenkul veya şahıs lehine kurulan ve hak sahibine sınırlı bir yararlanma sağlayan hakka deniyor. Peki, irtifak hakkı şerhi nedir?

Gedik hakkı nedir?

Gedik hakkı, örfü belde ile aynı anlamı taşıyor. Bugünkü üst hakkı olan gedik ile taşınmaz maliki arazisinde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkı kurabiliyor...

gedik hakkı şerhi

gedik hakkı şerhi gedik hakkı şerhi

Gedik hakkı nedir?

Gedik hakkı, kelime anlamı olarak örfü belde ile aynı anlamı taşıyor. Tapuda gedik hakkı; Bir başkasına ait arsa üzerinde bina yapma, diğer ifade ile bugünkü üst hakkı olarak karşımıza çıkıyor.


Medeni Kanun’un kabülünden sonra örfü beldeler tapu kütüğüne tescil edilmeye başlanmıştır. İmar Kanununda ise gedik hakkı (örfü belde, paftos) ile ilgili esaslar Geçici Madde 5'te yer alıyor.


Örfü belde, paftos:

Belediye hudutları ve mücavir sahalar içinde veya dışında bulunan gedik ve zeminler (örfü belde-paftos) tamamen yıkılıp yok olarak (müntafi ve münhedim) varlıklarını kaybedip, kaybetmediklerine bakılmaksızın bu Kanun hükümlerine göre tasfiye olunurlar.


Tasfiyeye tabi tutulan taşınmaz mallardaki zemin hakları bedele çevrilmiştir.


Zemin hakkı bedeli, ait olduğu taşınmaz malın zemine ait son emlak vergi değerinin 1/5'idir. Bu şekilde belirlenecek zemin hakkı bedeli, tapu idaresince...