Kuyumcukent Gayrimenkul vergi beyannamesi

Kuyumcukent Gayrimenkul vergi beyannamesi

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları 1 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosunu yayınladı...

Kuyumcukent Gayrimenkul 6 aylık gelir tablosunu yayınladı!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. 1 Ocak 2018- 30 Haziran 2018 hesap dönemine ait gelir tablosunu yayınladı...

Kuyumcukent Gayrimenkul Ana Sözleşmesi'nin tadil metinleri onaylandı!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılan Ana Sözleşme Tadil Metinleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün genel kurul toplantısına virüs engeli!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün ertelenen Genel Kurul toplantısı Covid-19 tedbirleri kapsamında, İstanbul'un Yüksek Riskli kategoriden çok yüksek riskli kategoriye çıkması nedeniyle iptal edildi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul bağımsız denetim firmasını seçiyor!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün ve bağlı ortaklarının denetlenmesi ile faaliyetlerini yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 kar dağıtım tablosu!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 2020 yılını kapsayan kar dağıtım tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandı. 

Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 yılı faaliyet raporu!

Kuyumcukent Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün ana sözleşme tadili imzalandı!

Kuyumcukent Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulamasına karar verildi.

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün yönetim kurulu komite üyeleri güncellendi!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim Kurulu'nun 17 Şubat 2021 tarih ve 3 sayılı toplantısında komite üyeliklerinin güncellenmesine oy birliği ile karar verildi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul esas sözleşmesini yeniledi!

Kuyumcukent Gayrimenkul, "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine karar verildi.

Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 yılı 4. dönem kurum geçici vergi beyannamesi!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunuldu.

Burcu Kırıcı Çiğdem, Kuyumcukent Gayrimenkul Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi oldu!

Kuyumcukent Gayrimenkul, Miryam Maştaoğlu'nun yürütmekte olduğu görevlerinden istifası kabul edilirken, Burcu Kırıcı Çiğdem'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak yeniden atanmasına karar verdi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul İstanbul Bahçelievler arsası 2020 yıl sonu değerleme raporu!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları'nın İstanbul Bahçelievler İlçesi Yenibosna Mahallesi 1542 ada 42 no.lu parseldeki 1 adet arsaya ilişkin  2020 yıl sonu değerleme raporu yayınlandı.

Miryam Maştaoğlu Kuyumcukent Gayrimenkul'den istifa etti!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları'nın Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticiliği ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Miryam Maştaoğlu, yürütmekte olduğu görevlerden istifa etti.

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün yüzde 10 bedelsiz hissesi dağıtılacak!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları, Hatipoğlu Apartmanı Göztepe İstanbul projesi için Adi Ortaklık Sözleşmesi imzaladı. Şirketin 500 TL'lik kısmını Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim Anonim Şirketi'ne ve yüzde 10 bedelsiz hissesini ise yine bedelsiz hissesi yine bedelsiz olarak şirkete dağıtılacak.

Kuyumcukent Gayrimenkul vergi beyannamesi Haberi

Kuyumcukent Gayrimenkul vergi beyannamesi

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) geçici vergi beyannamesi hakkında açıklama yaptı.

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları'nın 1 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 dönemine ait gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunuldu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmedi.

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları'nın KAP açıklaması: 
Şirketimizin 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla

Dosya için