Yeşil GYO finansal tablo

Yeşil GYO finansal tablo

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) finansal raporunu yayınladı. 

Yeşil GYO 3 aylık finansal tablo ve faaliyet raporunu yayınladı!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 3 aylık inansal tablo ve faaliyet raporunu yayınladı...

Yeşil GYO, finansal tablolarını ve faaliyet raporunu açıkladı!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 31.12.2011 tarihi itibariyle finansal tablolarını ve faaliyet raporunu açıkladı

Yeşil GYO'dan ilk 3 ayda 54.3 milyon TL'lik satış!

Yeşil GYO'nun 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı.

Yeşil GYO'nun öz kaynağı 182.3 milyon TL oldu!

Yeşil GYO'nun, hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) bilançosunda Şirket'in Öz Kaynağı 182.348.258 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar şirketin 235.115.706 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.

Yeşil GYO 2020 yılı faaliyet raporu!

Yeşil GYO, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 

Yeşil GYO'nun 2020 yılı 3. çeyrek faaliyet raporu!

Yeşil GYO'nun 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Yeşil GYO 2020 faaliyet raporu!

Yeşil GYO'nun 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Yeşil GYO 3 aylık faaliyet raporu!

Yeşil GYO, 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınladı...

Yeşil GYO'nun öz kaynağı 428.4 milyon TL oldu!

Yeşil GYO'nun Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) bilançosunda öz kaynağı 428 milyon 455 bin 294 TL olarak tespit edildi.

Yeşil GYO'nun ortaklık aleyhine açılan davası 11 Temmuz'a bırakıldı!

Yeşil GYO ortaklık aleyhine açılan davasının 9 Mayıs 2019 tarihinde yapılan duruşmasında, yargılamanın 11 Temmuz 2019 tarihine bırakılmasına karar verildi...

Metin Başer, Yeşil GYO yönetim kurulu üyesi oldu!

Yeşil GYO tarafından yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Fermani Özgür Altun'un yerine Metin Başer'in ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere seçilmesine karar verildi. 

Yeşil GYO'ya iflas davası!

Satışlarına 2011 yılında başlanan ve kaba inşaatı henüz tamamlanamayan 6 bin 500 konutluk Innovia 4 projesini hayata geçiren Yeşil GYO aleyhine iflas davası açıldı.

Yaşar Altıparmak, Yeşil GYO Genel Müdürü oldu!

Yeşil GYO Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürüten Yaşar Altıparmak, şirketin genel müdürü oldu...

Yeşil GYO 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Yeşil GYO, 1 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018 hesap dönemine ait faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanı yayınladı...

Yeşil GYO'nun Sakarya'daki gayrimenkulünün revize değerleme raporu!

Yeşil GYO Sakarya, Arifiye'deki 2 adet arsaya ilişkin 2017 yıl sonu değerleme raporunun revizesini yayınladı...

Yeşil GYO finansal tablo Haberi

Yeşil GYO finansal tablo

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) finansal raporunu yayınladı. 

Raporda, Sınırlı denetime göre ilişikteki ara dönem bireysel finansal bilgilerin, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının TMS 34'e uygun olarak, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir hususun olmadığı bilgisine yer verildi.


Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Giriş

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin (Şirket) 30 Haziran 2018 tarihli ilişikteki bireysel finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait bireysel kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, bireysel özkaynak değişim tablosunun ve bireysel...