Haciz işlemleriyle ilgili tüm merak edilenler!

Haciz işlemleriyle ilgili tüm merak edilenler!MTN Hukuk Yönetici Ortağı Umut Metin, Dünya Gazetesi'nde kaleme aldığı yazısında haciz işlemleriyle ilgili tüm merak edilenleri anlattı....


MTN Hukuk Yönetici Ortağı Umut Metin, Dünya Gazetesi'ndeki köşesinde haciz işlemleriyle ilgili tüm merak edilenleri kaleme aldı. İşte o yazı...

Haciz işlemleriyle ilgili tüm merak edilenler!

Son yıllarda vatandaşların yoğun tepkisine neden olan, akraba borcu için vatandaş sanki borç ile bir ilgisi varmışçasına sıklıkla aranıyor. Vatandaşların tepkilerine yol açan bu uygulama, yasal olarak da dayanaksız iken, borçlu dışındaki kişilerin kişisel verisi olan telefon, e-posta, adresinin tespiti ve ısrarla borçlu olmayanı, borçlu gibi muhatap alma yolu seçildiği durumlar maalesef görülebiliyor. Borçlu dışında, borçlu bulumayan kişilerin adresinde haciz yapılmak istenmesi gibi işlemler de mevcut. 

Haciz işleminin temel muhatabı borçlu olmalıdır

Bir icra işleminin temelinde iki taraf bulunuyor. Bunlar alacaklı ve borçlu kişilerdir. Borçlu olan taraf için karşı icra takibi başlatılabiliyor, borçlu dışında kalan kişilerin de hacze muhatap edildiği örneklere rastlanabiliyor. Bu konuda bahsedilen borçlunun adresinde rastlanan ve bir başkasına ait bir mala uygulanan haciz değildir. Burada malın bir başkasına gerçekten ait olup olmadığı tartışması gündeme gelir ve “istihkaka konu mallar” olarak söz konusu malların haczedilip edilemeyeceği konusu tartışma konusu olabiliyor. Borçlu ile adresin bağı alacaklı taraflar taarfından açıklanmadığı süre boyunca adreste haciz girişimi yapılmamalıdır. Özellikle bu tür hacizlerle üçüncü kişilerin borçlu bulunmazken, icra takibi tarafı gibi rahatsız edilmemesi gerekiyor.

Haciz işlemleriyle ilgili tüm merak edilenler!

Şirket borcu için, evde haciz uygulanamaz

Bir şirketin borcu karşılığında, o firmanın adresi dışında özellikle şirket pay sahiplerinin şahsi adreslerinde, ev adreslerinde haciz işlemi söz konusu olmuyor. Bu konuda, icra müdürlerinin frimaların borçlu olduğu dosyalarda, evde haciz uygulanması isteğini kuralara göre red etmesi gerekiyor. Haciz taleplerine göre, açıklanan adresin borçlu ile olan bağını ve ilgili adresin haksız bir haciz uygulaması ile borçlu dışı üçüncü kişilerin, yaşamlarına engel olup olmamasının değerlendirilmesi şartı bulunuyor. Alacağı tahsil etmek için, bir başkasının hayatına, yaşamına müdahale edilmemesi şart.

Herhangi bir fimanın borcu için, başka bir şirket adresinde haciz talebi varsa, haciz talebi icra müdürü tarfından özenle incelenmesi gerekiyor.

Haciz işlemleriyle ilgili tüm merak edilenler!

Alacağı tahsil hedefini ve muhatap borçlu kişiyi aşan, aile bireylere zarar verecek haciz işlemlerine izin verilmemesi gerekiyor.

Borçlunun ailesi ile birlikte yaşaması halinde ev hacizleri, duygusal tepkilere yol açabiliyor. Bunun sonucunda, kanun kapsamında haciz işlemi yapılamayan mallar sınıfında olmaması halinde, haciz edilmesi aile içinde bulunan diğer kişilerin zarar görmesine neden olacak, onların özellikle sağlığını ve yaşam ihtiyaçlarını olumsuz etkileyecek eşyaların haciz edilmesine, bu kapsamda mevcut yasal düzenleme genişletilmelidir.

Haciz işlemleriyle ilgili tüm merak edilenler!

İcra iflas kanunu kapsamında yapılacak yeni düzenlemeler ile borcu olmayan kişilere ciddi zararlar veren haciz uygulamasına, hakim kararıyla uygun olunmasması durumunda sert bir duvar örülmesi gerekiyor. Sonuca gelinecek olursa, borçludan alınması planlanan tahsil hedefi taşıyan bir icra anlayışının, borçlu yakın ve akrabalarını rahatsızlandıran kötü uygulamalara dönüşmesi, haciz hedefinin başka bir şekle bürünmemesi için, tüm uygulayıcılar daha hassas davranmalı ve bu alanda, haksız uygulama yapanların şahsi yaptırımlara da uğrayacağını kararlaştıran yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor.

Eve gelen haciz nasıl durdurulur?

Haciz harcı 2021!