Hazineye ait tarım arazileri kiracılarına doğrudan satılabilecek!

Hazineye ait tarım arazileri kiracılarına doğrudan satılabilecek! Hazineye ait tarım arazileri kiracılarına doğrudan satılabilecek!

İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hâzineye ait tarım arazilerini 10 yıl boyunca kiralayanlar, kiralama süresi sonunda talep etmeleri halinde tarım arazilerini doğrudan satın alabilecek..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Hazineye ait tarım arazileri kiracılarına başvurmaları halinde doğrudan 10 yıllığına kiralanabilecek, kiralama süresi sonunda yine talep etmeleri halinde tarım arazilerini doğrudan satın alabilecek.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun ile 4706 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ek madde eklendi.

Kanuna göre imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hâzineye ait tarım arazilerini en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı 31 Aralık 2017 tarihinden önce Bakanlıkça tespit edilen ve başvuru tarihi itibarıyla kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılardan ecrimisil borçları bulunmaması şartıyla, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.

Başvurular 6 ay içerisinde alınacak

Bugünden itibaren altı ay içerisinde bu arazileri doğrudan kiralamak için başvuruda bulunanlar kanundan yararlanabilecek.

Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi uzatılabilir veya bu araziler sözleşme hükümleri çerçevesinde on yıllık kullanımı müteakip kiracılarına doğrudan satılabilecek. 

Bu arazilerin satışında 26 Nisan 2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan araziler için bu Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası, bu tarih itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer alan araziler için ise 6292 sayılı Kanunun Hâzineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanacak.

 


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

 

pus