Yabancıya aynı konutla tek vatandaşlık sınırlaması!

Yabancıya aynı konutla tek vatandaşlık sınırlaması!2018'de Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre; yabancı vatandaşlar için 250 bin dolar tutarında taşınmaz edinimi ile Türk vatandaşlığı kazanımı kolaylaştırmıştı. 2019'da yayımlanan yeni yönetmelikle bir konutun vatandaşlık edinimi için sadece bir kez kullanabileceği belirtildi.


Yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanımını kolaylaştıran düzenlemeler 18 Eylül 2018'de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu düzenlemelere göre; 250 bin dolar dolar veya TL karşılığında gayrimenkulun satış bedelinin peşin olarak yatıran ve bu gayrimenkulun satışına yönelik noterde düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin 3 yıl boyunca devredilmeyeceğini ve terk edilemeyeceği yönünde taahhüt veren tapuya şerh veren yabancılar Türk vatandaşı olabilecek.

Yabancıya aynı konutla tek vatandaşlık sınırlaması!

Sonrasında ise bu konuda suistimallerin yaşanmasını engellemek amacıyla  2019'da bir takım düzenlemeler hayata geçirildi. Bu düzenlemeye göre; konut satışı ile Türk vatandaşı kazanımına konu olan gayrimenkul sonrasında tekrar Türk vatandaşlığına konu olamaz. Taahhüt edilen 3 yıllık sürenin dolmasının ardından aynı taşınmaz maliki değişse bile başka bir yabancı kişi tarafından satış ya da satış vaadine konu edilerek Türk vatandaşlığı kazanımı için satış yapılamaz. 

 Yabancıya aynı konutla tek vatandaşlık sınırlaması!

Bir yabancının sahip olduğu bir mülk bir Türk şirketine satıldıysa vatandaşlık için bu mülke sahip olacak kişi ilk devredenin eşi, çocuğu veya aynı uyruğa sahip bir yabancının olmaması gerekiyor. Bu düzenleme aynı taşınmazların aile bireyleri arasında veya şirkete devredip oradan şahsa devrederek ve 3 yıl satmama süresi bitince vatandaşlık kazanması için kullanılmasını engellemeyi amaçlıyor. 

Yapılan bir değişiklik ise geri alım taahhütleri ile yapılan satışlara yönelik oldu. Değişikliğe göre; gayrimenkulu satan firmanın mülklü taahhüt süresi sona erdiğinde yani 3 yıl dolduğunda aynı inşaat firması tarafından verilen taahhüt gereğince geri alınması halinde durumunda  konunun Tapu ve Kadastro konu Genel Müdürlüğe intikal ettirileceği ve Türk vatandaşlığı almasına esas teşkil eden uygunluk durumunun yeniden değerlendirilecek. Bu şekilde şaibeli satışların önüne geçilmiş olacak.

Yabancıların Türkiye'den konut alımına düzenleme!